Niedożywienie – jakimi narzędziami oceny dysponujemy?

Niedożywienie – jakimi narzędziami oceny dysponujemy?
30.12.2016
dr n. med. Karolina Piotrowicz
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, Kraków