Poród boli, bo brakuje anestezjologów

Poród boli, bo brakuje anestezjologów
13.02.2018
Dziennik Gazeta Prawna

Konferencje i szkolenia

USG jamy brzusznej i miednicy
Cholerzyn k. Krakowa, 27-28 października 2018 r.

Ginekologia i położnictwo 2018 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
Kraków, 23–24 listopada 2018 r.

USG gruczołów piersiowych
Cholerzyn k. Krakowa, 08-09 grudnia 2018 r.