Postępowanie z bezobjawowym noworodkiem urodzonym przez matkę z czynną ONP

08.11.2013
Na podstawie: Guidance on management of asymptomatic neonates born to women with active genital herpes lesions
Kimberlin D.W., Baley J.
Pediatrics, 2013; 131 (2): e635–646