Usunięcie jajników a zaburzenia poznawcze

25.11.2021
opracowano na podstawie: Association of Premenopausal Bilateral Oophorectomy With Cognitive Performance and Risk of Mild Cognitive Impairment
Walter A. Rocca, Christine M. Lohse, Carin Y. Smith i wsp.
JAMA Netw Open. 2021;4(11):e2131448. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.31448