RedakcjaInformacje teleadresowe:
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • e-mail: ginekologia.serwis@mp.pl


Zespół redakcyjny:
 • dr n. med. Andrzej Bacz
 • dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka
 • Maciej Muller
 • Grzegorz Krupiński
 • Jakub Grzymek
 • Ewa Cebo
 • Iwona Żurek

Sekretarz redakcji:
 • Jakub Grzymek


Opracowanie informatyczne:
 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.