Wytyczne ISUOG: USG ośrodkowego układu nerwowego płodu – cz. I

Wytyczne International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: badanie ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego płodu – część I: Badanie przesiewowe i wskazania do badania celowanego

13.09.2021
ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 1: performance of screening examination and indications for targeted neurosonography.
G. Malinger, D. Paladini, K.K. Haratz, A. Monteagudo, G. Pilu, I.E. Timor-Tritsch
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2020; 56: 476–484