RedakcjaInformacje teleadresowe:
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • e-mail: grypa@mp.pl


Redaktor naczelny:
 • dr n. med. Jacek Mrukowicz


Zastępca redaktora naczelnego:
 • Małgorzta Ściubisz


Zespół redakcyjny:
 • lek. Iwona Rywczak
 • Maciej Muller
 • Grzegorz Krupiński
 • Jakub Grzymek


Sekretarz redakcji:
 • Aneta Kania


Redakcja językowa:
 • Małgorzata Samela-Gazda


Opracowanie informatyczne:
 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk

Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się w serwisie mp.pl. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań