Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem
14 grudnia 2017 roku
poczta
zaloguj się
 
Podręcznik Interna
medycyna praktyczna dla lekarzy

Minuta medycznej prasówki – 13.12.2016

13.12.2016

Nasi redaktorzy polecają lekturę trzech najciekawszych artykułów, które ukazały się ostatnio w prasie medycznej.

Obiecujące perspektywy leczenia gorączki krwotocznej ebola – wstępne wyniki

PREVAIL II Writing Group; Multi-National PREVAIL II Study Team: A Randomized, Controlled Trial of ZMapp for Ebola Virus Infection. N. Engl. J. Med., 2016; 375 (15): 1448–1456. PubMed PMID: 27732819; PubMed Central PMCID: PMC5086427

Badanie, przeprowadzone podczas niedawnej epidemii gorączki krwotocznej ebola, objęło 72 chorych z Liberii, Sierra Leone, Gwinei i Stanów Zjednoczonych zakażonych wirusem ebola. Uczestników przydzielono losowo do dwóch grup. Pierwsza grupa otrzymała standardowe leczenie, natomiast druga standardowe leczenie oraz trzy dawki przeciwciała monoklonalnego ZMapp (trzy wlewy dożylne w dawce 50 mg na kg mc. podawane co trzeci dzień).

Z badanej populacji zmarło łącznie 21 (30%) chorych. W grupie otrzymującej ZMapp zmarło 22% chorych, a w grupie leczonej standardowo – 37% chorych. Różnica ta nie osiągnęła typowo przyjmowanego poziomu istotności statystycznej (czyli nie można wykluczyć, że była przypadkowa), ale prawdopodobieństwo, że badana interwencja skutecznie zapobiega zgonowi, wynosi ponad 90%.

Zaskakująco duża częstość zatorowości płucnej u pacjentów z omdleniem

Prandoni P., Lensing A.W., Prins M.H. i wsp.: PESIT Investigators. Prevalence of Pulmonary Embolism among Patients Hospitalized for Syncope. N. Engl. J. Med., 2016; 375 (16): 1524–1531. PubMed PMID: 27797317

Jak często pacjenci z zatorowością płucną są przyjmowani do szpitala z powodu omdlenia?
W prospektywnym badaniu obserwacyjnym zatorowość płucną rozpoznano u prawie 1 na 6 pacjentów hospitalizowanych z powodu omdlenia. Autorzy badania przeanalizowali dokumentację medyczną 560 pacjentów w wieku średnio 76 lat, którzy byli hospitalizowani we Włoszech z powodu pierwszego w życiu epizodu omdlenia. U większości z nich prawdopodobieństwo zatorowości płucnej uznano za tak małe, że nie przeprowadzono żadnych badań w jej kierunku (330 pacjentów z małym prawdopodobieństwem zatorowości płucnej ocenionym na podstawie skali Wellsa oraz ujemnego wyniku badania stężenia dimeru D). Wśród pozostałych 230 badanych zatorowość płucna wystąpiła u ponad 40% pacjentów.

W badanej populacji zatorowość płucną rozpoznano u ponad 25% pacjentów, u których nie ustalono innego rozpoznania tłumaczącego omdlenie, oraz u ponad 12% pacjentów, u których takie rozpoznanie ustalono. Pewne cechy kliniczne występowały częściej u pacjentów, u których potwierdzono zatorowość płucną, w porównaniu z tymi, u których takiego rozpoznania nie ustalono: częstotliwość oddechów >20 oddechów/minutę (45% vs 7%), częstotliwość rytmu serca >100 uderzeń/minutę, skurczowe ciśnienie tętnicze <110 mm Hg (36% vs 23%), czynna choroba nowotworowa (20% vs 10%) oraz objawy kliniczne zakrzepicy żył głębokich (40% vs 5%).
Autorzy podkreślają, że badana populacja obejmowała wyłącznie pacjentów przyjętych do szpitala.

Pończochy uciskowe zmniejszają ryzyko zakrzepicy żył głębokich u osób podróżujących samolotem

Clarke M.J., Broderick C., Hopewell S. i wsp.: Compression stockings for preventing deep vein thrombosis in airline passengers. Cochrane Database Syst Rev., 2016 Sep 14; 9: CD004002 [Epub ahead of print] Review. PubMed PMID: 27624857

Przeglądem systematycznym objęto prawie 3000 osób biorących udział w 11 badaniach oceniających stosowanie pończoch uciskowych (pończochy z malejącym stopniowo uciskiem, najsilniejszym w okolicy kostek). Badaniem objęto osoby podróżujące samolotem podczas lotów trwających przynajmniej 4 godziny.

Nie odnotowano zgonów, objawowej zatorowości ani objawowej zakrzepicy żył głębokich.
Bezobjawowa zakrzepica żył głębokich wystąpiła u 50 podróżujących (ok. 2%), w tym tylko u 3 osób stosujących pończochy uciskowe i u 47 osób niestosujących takich pończoch (iloraz szans = 0,1). Prawdopodobieństwo wystąpienia bezobjawowej zakrzepicy żył głębokich wynosiło ok. 1,5% u osób bez czynników ryzyka zakrzepicy żył głębokich oraz 2,5% u osób z czynnikami ryzyka tej choroby (np. zakrzepica żył głębokich w wywiadzie, ciężka otyłość, unieruchomienie, niedawna choroba nowotworowa w wywiadzie).

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".

Errata

Errata do wydania książkowego „Interny Szczeklika 2017" oraz „Interny Szczeklika 2017/18 – mały podręcznik"