Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem
23 listopada 2017 roku
poczta
zaloguj się
 
Podręcznik Interna
medycyna praktyczna dla lekarzy

Nowe definicje i kryteria rozpoznania sepsy oraz wstrząsu septycznego

03.04.2017

W lutym 2016 r. grupa robocza powołana przez European Society of Intensive Care Medicine i Society of Critical Care Medicine opracowała nową definicję sepsy i określiła ją jako „zagrażającą życiu dysfunkcję narządową spowodowaną zaburzoną regulacją odpowiedzi ustroju na zakażenie”.

Zmianie uległy także kryteria rozpoznania sepsy. Obecnie oparte są one na skalach SOFA (Sepsis-related [Sequential] Organ Failure Assessment) – nagłe zwiększenie wyniku oceny o ≥2 punkty, gdy występuje lub podejrzewa się zakażenie, oraz qSOFA (Quick SOFA) – ≥2 z następujących objawów: zaburzenia świadomości, skurczowe ciśnienie tętnicze ≤100 mm Hg, częstotliwość oddechów ≥22/min. Oznacza to rezygnację z pojęcia zespołu uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) w definicji sepsy oraz zastąpienie wcześniej stosowanego określenia „ciężka sepsa” terminem „sepsa”.

Nowe definicje i kryteria rozpoznania sepsy oraz wstrząsu septycznego opracowano m.in. na podstawie oceny ryzyka zgonu w trakcie hospitalizacji i konieczności leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii przez co najmniej 3 doby. Oceny tej dokonano z wykorzystaniem bardzo dużych baz danych, które obejmowały chorych z zakażeniami leczonych w amerykańskich i niemieckich szpitalach.

Aktualne informacje dotyczące kryteriów rozpoznania oraz definicji sepsy i wstrząsu septycznego znajdziesz w nowej wersji „Interny Szczeklika”.

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".

Errata

Errata do wydania książkowego „Interny Szczeklika 2017" oraz „Interny Szczeklika 2017/18 – mały podręcznik"