Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem
23 listopada 2017 roku
poczta
zaloguj się
 
Podręcznik Interna
medycyna praktyczna dla lekarzy

Minuta medycznej prasówki – 8.05.2017

08.05.2017

Nasi redaktorzy polecają lekturę trzech najciekawszych artykułów, które ukazały się ostatnio w prasie medycznej.

Sekukinumab w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Deodhar A.A., Dougados M., Baeten D.L. i wsp.: Effect of Secukinumab on Patient-Reported Outcomes in Patients With Active Ankylosing Spondylitis: A Phase III Randomized Trial (MEASURE 1). Arthritis Rheumatol. 2016 Dec; 68 (12): 2901–2910. doi: 10.1002/art.39805. PubMed PMID: 27390130; PubMed Central PMCID: PMC5132041.

Sekukinumab, inhibitor interleukiny 17A, znacząco poprawia jakość życia i funkcjonowanie chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK).
Ponad 300 pacjentów z ZZSK aktywnym mimo leczenia dużymi dawkami niesteroidowych leków przeciwzapalnych objęto badaniem, w którym podawano placebo lub jedną z dwóch dawek sekukinumabu (150 mg vs 75 mg co 4 tygodnie). Przez ponad rok u pacjentów stosujących comiesięczne iniekcje sekukinumabu obserwowano poprawę w zakresie jakości życia przekraczającą minimalną istotną dla chorych różnicę. Zatem prawdopodobnie takie leczenie wiąże się ze znacznymi korzyściami u wielu pacjentów.

Nie przedstawiono jednoznacznych danych dotyczących działań niepożądanych, a także nie odnotowano oczywistych różnic w skuteczności między większą i mniejszą dawką leku (150 mg vs 75 mg co 4 tygodnie). Potencjalny roczny koszt leczenia jednego pacjenta w Stanach Zjednoczonych przekracza 20 000 USD dla dawki 150 mg sekukinumabu.

Inclisiran stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL

Ray K.K., Landmesser U., Leiter L.A. i wsp.: Inclisiran in Patients at High Cardiovascular Risk with Elevated LDL Cholesterol. N. Engl. J. Med., 2017 Apr 13; 376 (15): 1430–1440. doi: 10.1056/NEJMoa1615758. Epub 2017 Mar 17. PubMed PMID: 28306389.

Jedna lub dwie iniekcje inclisiranu mogą radykalnie zmniejszyć stężenie lipoprotein o małej gęstości (LDL).

W badaniu drugiej fazy, obejmującym ocenę bezpieczeństwa i określenie skutecznej dawki leku, konwertaza proproteinowa subtylizyny/keksyny 9 (PCSK9) podawana w jednej lub dwóch iniekcjach zmniejszyła stężenie cholesterolu LDL nawet o 50%. Wyniki badania nie nadają się jeszcze do zastosowania w praktyce klinicznej, ale lek prawdopodobnie wzbudzi zainteresowanie. Kosztu leczenia jeszcze nie określono.

Ewolokumab u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Sabatine M.S., Giugliano R.P., Keech A.C. i wsp.; FOURIER Steering Committee and Investigators: Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N. Engl. J. Med., 2017 Mar 17. doi: 10.1056/NEJMoa1615664 [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28304224. Dullaart R.P.: PCSK9 Inhibition to Reduce Cardiovascular Events. N. Engl. J. Med., 2017 Mar 17. doi: 10.1056/NEJMe1703138 [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28304233. Schulman K.A., Balu S., Reed S.D.: Specialty Pharmaceuticals for Hyperlipidemia-Impact on Insurance Premiums. N. Engl. J. Med., 2015 Oct 22; 373 (17): 1591–1593. doi: 10.1056/NEJMp1509863. Epub 2015 Oct 7. PubMed PMID: 26444460. Everett B.M., Smith R.J., Hiatt W.R.: Reducing LDL with PCSK9 Inhibitors – The Clinical Benefit of Lipid Drugs. N. Engl. J. Med., 2015 Oct 22; 373 (17): 1588–1591. doi: 10.1056/NEJMp1508120. Epub 2015 Oct 7. PubMed PMID: 26444323.

Ewolokumab zmniejszał stężenie lipoprotein o małej gęstości (LDL) o 60%; ponadto wpływał na zmniejszenie ryzyka udaru mózgu (bezwzględne zmniejszenie ryzyka o 0,4%) i zawału serca (bezwzględne zmniejszenie ryzyka o 1,2%).

Badaniem objęto ponad 27 000 pacjentów z miażdżycą (zawałem serca, udarem niedokrwiennym mózgu lub objawową chorobą tętnic obwodowych, z dodatkowymi czynnikami ryzyka), którzy otrzymywali statyny i u których stężenie cholesterolu LDL wynosiło co najmniej 1,8 mmol/l.

Ewolokumab, przeciwciało monoklonalne hamujące konwertazę proproteinową subtylizyny/keksyny 9 (PCSK9), podawano we wstrzyknięciach podskórnych w dawce 140 mg co 2 tygodnie lub w dawce 420 mg raz na miesiąc.
Do 48 tygodni leczenie ewolokumabem zmniejszyło stężenie LDL ze średnio 2,4 mmol/l do 0,8 mmol/l.
Po okresie obserwacji (mediana >2 lata) ryzyko zawału serca zmniejszyło się z 4,6% do 3,4%, a ryzyko udaru mózgu z 1,9% do 1,5%.
Nie odnotowano różnic w zakresie śmiertelności ani poważnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Potencjalny roczny koszt leczenia jednego pacjenta w Stanach Zjednoczonych przekroczył 15 000 USD.

W szeregu publikacji omówiono nową sytuację wynikającą z dostępności skutecznych leków. Ich koszt jest coraz wyższy, co przekłada się wydatki rzędu setek tysięcy USD na uniknięcie jednego zdarzenia.
Analizuje się konsekwencje finansowe stosowania takiego leczenia u dużej liczby pacjentów.

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".

Errata

Errata do wydania książkowego „Interny Szczeklika 2017" oraz „Interny Szczeklika 2017/18 – mały podręcznik"