EBM i wytyczne praktyki klinicznej we współczesnej opiece zdrowotnej

04.10.2017
Gordon Guyatt, Roman Jaeschke, P.J. Devereaux, Victor M. Montori, Waleed Alhazzani

EBM i wytyczne praktyki klinicznej we współczesnej opiece zdrowotnej - konferencja i warsztaty - zadanie finansowane w ramach umowy 794/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 11 maja 2017 r. Kraków

Our deceptive mind: why reasoning methods matter

Gordon Guyatt

Basic language of EBM and clinical practice guidelines

Roman Jaeschke

NNT, NNF, Fragility Index, CI: how to understand these numbers

P.J. Devereaux

What is the best way to achieve quality assurance

Gordon Guyatt

How to avoid being misled by clinical trials

Victor M. Montori

Summarizing the evidence: from questions to facts

Gordon Guyatt

How to develop trustworthy clinical practice guidelines

Waleed Alhazzani

EBM, clinical practice guidelines and the patient revolution

Victor M. Montori

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".