23 stycznia 2019 roku
poczta
zaloguj się
 
Podręcznik Interna
medycyna praktyczna dla lekarzy

Errata

01.10.2017

Errata do wydania książkowego „Interny Szczeklika 2017”
Nr stronyŁam WierszJestPowinno być
XIV lewy4. od dołuJacek Dubiel, Andrzej Surdacki, Jacek Bednarek, Olga KruszelnickaAndrzej Surdacki, Jacek Dubiel, Jacek Bednarek, Olga Kruszelnicka
Dział „Choroby układu krążenia” 
246prawy9. od dołu U chorych z AF związanym z reumatyczną wadą zastawkową (głównie umiarkowanym i ciężkim zwężeniem zastawki mitralnej, lub z protezą zastawkową) nadal zaleca się stosowanie VKA, gdyż nie ma danych na temat skuteczności nowych antykoagulantów w tej grupie chorych (leki te nie zostały zarejestrowane do stosowania w tym wskazaniu, a ponadto zgodnie z komunikatem wydanym przez FDA dabigatran jest przeciwwskazany u chorych z wszczepioną sztuczną zastawką).  U chorych z AF związanym z reumatyczną wadą zastawkową (głównie umiarkowanym i ciężkim zwężeniem zastawki mitralnej) lub z protezą zastawkową nadal zaleca się stosowanie VKA, gdyż nie ma danych na temat skuteczności nowych antykoagulantów w tej grupie chorych (leki te nie zostały zarejestrowane do stosowania w tym wskazaniu, a ponadto zgodnie z komunikatem wydanym przez FDA dabigatran jest przeciwwskazany u chorych z wszczepioną sztuczną zastawką).
401 w ryc. I.Ł.1-2
(kliknij rycinę, by powiększyć)
(kliknij rycinę, by powiększyć)
557lewy5. od dołuWedług ChPL rywaroksaban i edoksaban są przeciwwskazane w niewydolności nerek przy klirensie kreatyniny <15 ml/min (apiksaban <25 ml/min) oraz w ciężkiej niewydolności wątroby. Według ChPL rywaroksaban, apiksaban i edoksaban są przeciwwskazane w niewydolności nerek przy klirensie kreatyniny <15 ml/min oraz w ciężkiej niewydolności wątroby.
Dział „Choroby układu oddechowego”
697lewy10. od dołu Według wytycznych GINA rozpoznanie astmy potwierdza dobowa zmienność PEF >10% (średnia z 2 tyg. pomiarów; zmienność dobowa obliczana za pomocą wzoru: PEFmaks – PEFmin/PEFśredni) – tab. II.C.8-1. Według wytycznych GINA rozpoznanie astmy potwierdza dobowa zmienność PEF >10% (średnia z 2 tyg. pomiarów; zmienność dobowa obliczana za pomocą wzoru: [PEFmaks – PEFmin]/PEFśredni) – tab. II.C.8-1.
780prawy13. od góry W przypadku udowodnionej wrażliwości na RMP zaleca się: INH, EMB; fluorochinolon przez 12–18 mies., z dodaniem PZA na ≥2 pierwsze miesiące. W przypadku udowodnionej wrażliwości na INH zaleca się: INH, EMB; fluorochinolon przez 12–18 mies., z dodaniem PZA na ≥2 pierwsze miesiące. 

792lewy 29. od góry w tab. II.G.1-3 guz o największym wymiarze >5 cm, ale ≤7 cm lub o jednej z następujących cech:
– bezpośrednio naciekający opłucną ścienną, ścianę klatki piersiowej (w tym guz szczytu płuca), nerw przeponowy, opłucną śródpiersiową lub osierdzie
– guz z towarzyszącą niedodmą lub obturacyjnym zapaleniem całego płuca
– guz z odrębnymi ogniskami raka w obrębie tego samego płata
guz o największym wymiarze >5 cm, ale ≤7 cm lub o jednej z następujących cech:
– bezpośrednio naciekający opłucną ścienną, ścianę klatki piersiowej (w tym guz szczytu płuca), nerw przeponowy lub osierdzie
– guz z odrębnymi ogniskami raka w obrębie tego samego płata
Dział „Choroby układu pokarmowego”
1007prawy14. od dołu Lekiem pierwszego wyboru może być rifaksymina (550 mg 3 × dz. p.o.). Lekiem pierwszego wyboru może być rifaksymina (400–550 mg 3 × dz. p.o.).
1148prawy 23. od dołuSzybki rozwój farmakoterapii w ostatnich latach powoduje częste zmiany w wytycznych towarzystw naukowych. Terapie z użyciem interferonów zaleca się obecnie tylko u dzieci. Terapia bezinterferonowa polega na łączeniu 2–4 inhibitorów NS3, NS5A i NS5B, ew. z dodaniem RBV. Szybki rozwój farmakoterapii w ostatnich latach powoduje częste zmiany w wytycznych towarzystw naukowych. Terapia bezinterferonowa polega na łączeniu 2–4 inhibitorów NS3, NS5A i NS5B, ew. z dodaniem RBV.
Dział „Choroby układu wewnątrzwydzielniczego”
1475prawy10. od góry b) chorzy na cukrzycę typu 2 z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym (bez powikłań i bez innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych) oraz chorzy na cukrzycę typu 1  z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
– docelowe stężenie LDL-C <100 mg/dl (2,6 mmol/l) lub redukcja o ≥50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 100–200 mg/dl (2,6–5,2 mmol/l); docelowe stężenie nie-HDL-C <130 mg/dl (3,4 mmol/l)
– <1,9 mmol/l (70 mg/dl) – ogólny cel u wszystkich chorych na cukrzycę
– <2,6 mmol/l (100 mg/dl) – jedynie  u młodych chorych na cukrzycę typu 1, bez innych czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej
c) chorzy na cukrzycę typu 1  z małym lub umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym (<40. rż. bez przewlekłych powikłań cukrzycy i bez innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego)
– docelowe stężenie LDL-C <115 mg/dl (3,0 mmol/l), docelowe stężenie nie-HDL-C <145 mg/dl (3,7 mmol/l)
b) chorzy na cukrzycę typu 2  z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym (bez powikłań  i bez innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych) oraz chorzy na cukrzycę typu 1  z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
– docelowe stężenie LDL-C <100 mg/dl (2,6 mmol/l) lub redukcja o ≥50%, jeżeli wyjściowo stężenie LDL-C mieściło się w przedziale 100–200 mg/dl (2,6–5,2 mmol/l); docelowe stężenie nie-HDL-C <130 mg/dl (3,4 mmol/l)
c) chorzy na cukrzycę typu 1  z małym lub umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym (<40. rż. bez przewlekłych powikłań cukrzycy i bez innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego)
– docelowe stężenie LDL-C <115 mg/dl (3,0 mmol/l), docelowe stężenie nie-HDL-C <145 mg/dl (3,7 mmol/l)
1485prawy2. od dołu<3,0 mmol/l (50 mg/dl)<3,9 mmol/l (70 mg/dl)
Dział „Zatrucia”
2557lewy4. od dołu W majaczeniu z odstawienia barbituranów konieczne jest niezwłoczne nasycanie benzodiazepiną (p. wyżej). W majaczeniu z odstawienia barbituranów konieczne jest niezwłoczne  nasycanie fenobarbitalem (p. wyżej).

Errata do „Interny Szczeklika 2017/18 – mały podręcznik”
Nr stronyWierszJestPowinno być
Dział „Choroby układu krążenia”
2079. od dołuU chorych z migotaniem przedsionków związanym z reumatyczną wadą zastawkową (głównie umiarkowanym i ciężkim zwężeniem zastawki mitralnej, lub z protezą zastawkową) nie stosuj innych antykoagulantów niż VKA. U chorych z migotaniem przedsionków związanym z reumatyczną wadą zastawkową (głównie umiarkowanym i ciężkim zwężeniem zastawki mitralnej) lub z protezą zastawkową nie stosuj innych antykoagulantów niż VKA.
40220. od dołu3. Przeciwwskazania: jak w przypadku heparyn (z wyjątkiem HIT), ponadto ciąża i karmienie piersią; rywaroksabanu i edoksabanu nie stosuj, gdy klirens kreatyniny <15 ml/min (apiksabanu, gdy <25 ml/min) i w ciężkiej niewydolności wątroby ani w skojarzeniu z innymi lekami przeciwkrzepliwymi, lekami fibrynolitycznymi oraz azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi i inhibitorami proteaz anty-HIV.3. Przeciwwskazania: jak w przypadku heparyn (z wyjątkiem HIT), ponadto ciąża i karmienie piersią; rywaroksabanu, apiksabanu i edoksabanu nie stosuj, gdy klirens kreatyniny <15 ml/min i w ciężkiej niewydolności wątroby ani w skojarzeniu z innymi lekami przeciwkrzepliwymi, lekami fibrynolitycznymi oraz azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi i inhibitorami proteaz anty-HIV.
Dział „Zaburzenia gospodarki węglowodanowej”
8553. od góry <3,0 mmol/l (50 mg/dl) <3,9 mmol/l (70 mg/dl)

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".