Tabela 18.7-2. Choroby wskazujące na AIDS (tzw. wskaźnikowe)

zakażenia oportunistyczne

– bakteryjne, nawracające pozaszpitalne zapalenia płuc (≥2 w ciągu 12 mies.; jedynie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥6 lat)

– nawracająca bakteriemia wywołana przez pałeczki Salmonella

– gruźlica płuc (jedynie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥6 lat), rozsiana pozapłucna

– rozsiane lub pozapłucne zakażenie Mycobacterium avium complex, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium genavense lub innymi gatunkami

– kandydoza przełyku, oskrzeli, tchawicy lub płuc

– zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci

– histoplazmoza rozsiana lub pozapłucna

– kokcydioidomykoza rozsiana lub pozapłucna

– kryptokokoza pozapłucna

– izosporoza (cykloizosporoza) przewlekła jelitowa (utrzymująca się >1 mies.)

– kryptosporydioza przewlekła jelitowa (utrzymująca się >1 mies.)

– zakażenia HSV – przewlekłe owrzodzenia (utrzymujące się >1 mies.), zapalenie oskrzeli, płuc lub przełyku (>1. mż.)

– cytomegalia (poza wątrobą, śledzioną, węzłami chłonnymi) (>1. mż.), cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki z utratą widzenia

– toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego (>1. mż.)

– postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML)

– zakażenia bakteryjne mnogie lub nawracające (<6. rż.)

nowotwory

– mięsak Kaposiego

– chłoniaki (chłoniak rozlany z dużych komórek B, chłoniak Burkitta, pierwotny chłoniak OUN)

– inwazyjny rak szyjki macicy

zespoły chorobowe

– encefalopatia związana z zakażeniem HIV

– zespół wyczerpania spowodowany zakażeniem HIV