POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 66, No 8 (2008)

December 28, 2012

Other

Andrzej Ciszewski , Maciej Karcz , Cezary Kępka , Paweł Bekta , Ewa Księżycka , Jakub Przyłuski , Artur Dębski , Adam Witkowski , Witold Rużyłło

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Barbara Małecka , Andrzej Kutarski , Radosław Pietura , Andrzej Ząbek , Jacek Bednarek , Jacek Lelakowski , Małgorzata Szczerbo-Trojanowska

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Anna Kaczyńska , Piotr Pruszczyk

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Tadeusz Przewłocki

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Elżbieta Adamowicz-Czoch , Jan Głowacki , Michał Hawranek , Bogusława Dzióbek , Marek Gierlotka , Marian Zembala

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Renata Duchnowska , Sebastian Szmit , Cezary Szczylik , Grzegorz Opolski

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Anna Kabłak-Ziembicka , Tadeusz Przewłocki , Marta Hlawaty , Ireneusz Stopa , Agnieszka Rosławiecka , Artur Kozanecki , Wiesława Tracz

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Piotr Kukla , Marek Jastrzębski , Jerzy Sacha , Leszek Bryniarski

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Marek Jastrzębski

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Marek W. Radomski

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Janina Stępińska

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Ihor Gussak , Preben Bjerregaat

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Larry F. Hamm

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Marlena Olszak-Waśkiewicz , Leszek Kubik , Mirosław Dziuk , Ewa Sidło , Krzysztof Kucharczyk , Radosław Kaczanowski

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Artur Chmiel , Katarzyna Mizia-Stec , Joanna Wierzbicka-Chmiel , Maciej Haberka , Zbigniew Gąsior

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Andrzej Ignatowicz , Grażyna Orlicz-Szczęsna , Andrzej Wysokiński

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Olga Trojnarska

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Aneta I. Gziut

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Tomasz Rudziński , Krzysztof Selmaj , Jarosław Drożdż , Maria Krzemińska-Pakuła

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Tadeusz Przewłocki , Anna Kabłak-Ziembicka , Wiesława Tracz , Artur Kozanecki , Grzegorz Kopeć , Paweł Rubiś , Magdalena Kostkiewicz , Agnieszka Rosławiecka , Daniel Rzeźnik , Tomasz Stompor

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Waldemar Elikowski , Małgorzata Małek , Ilona Bar-Letkiewicz , Stanisław Kawczyński , Ryszard Prędki

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Lidia Chojnowska

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Maria Krzemińska-Pakuła , Jarosław Drożdż

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Marek Jastrzębski

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008)

Łukasz A. Małek, Zofia T. Bilińska

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008): 854-854

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008): 884-884

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008): 888-888

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008): 902-902

Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008): 906-908

Małgorzata Buksińska-Lisik

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008): 915-916

Wojciech Braksator , Witold Pikto-Pietkiewicz

Kardiol Pol Vol 66, No 8 (2008): 917-917

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)