POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 64, No 5 (2006)

December 28, 2012

Other

Katarzyna Gil , Piotr Radziwiłłowicz , Tomasz Zdrojewski , Anna Pakalska-Korcala , Kamil Chwojnicki , Jerzy Piwoński , Agata Ignaszewska-Wyrzykowska , Łukasz Załuga , Milena Mielczarek , Jerzy Landowski , Bogdan Wyrzykowski

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Zbigniew Tomik , Joanna Wilczyńska , Dariusz A. Kosior, Arkadiusz Pietrasik , Marek Roik , Zenon Huczek , Magdalena Gola , Janusz Kochman , Sławomir Stawicki , Ryszard Pacho , Grzegorz Opolski

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Krystian Wita , Artur Filipecki , Wojciech Wróbel , Cezary Czerwieński , Jan Szczogiel , Krzysztof Szydło , Iwona Woźniak-Skowerska , Maria Trusz-Gluza

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Elżbieta Suchoń , Wiesława Tracz , Piotr Podolec , Jerzy Sadowski

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Anna Goździk , Robert Skalik , Wojciech Kustrzycki

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Zbigniew Gaciong

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Barbara Lubiszewska

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Marzenna Zielińska , Włodzimierz Koniarek , Krzysztof Kaczmarek , Marek Maciejewski , Małgorzata Wągrowska-Danilewicz , Jan Henryk Goch

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Piotr Andziak

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Monika Prochorec-Sobieszek , Zofia Bilińska , Jacek Grzybowski , Łukasz Mazurkiewicz , Mirosław Skwarek , Ewa Walczak , Krzysztof Cedro , Zbigniew Chmielak , Artur Dębski , Marcin Demkow , Adam Witkowski , Teresa Wagner , Witold Rużyłło

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Krzysztof Dziewanowski , Benita Busz-Papież , Michał Kurowski , Elżbieta Kopeć

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Henryk Wysocki

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Katarzyna Gil , Piotr Radziwiłłowicz , Tomasz Zdrojewski , Jerzy Piwoński , Jerzy Landowski , Bogdan Wyrzykowski

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Piotr Musiałek , Wiesława Tracz , Aleksander Skotnicki , Krzysztof Żmudka , Piotr Pieniążek , Zbigniew Walter , Marta Szostek , Marcin Majka , Dorota Węglaska , Jarosław Zalewski , Maria Olszowska , Magdalena Kostkiewicz , Mieczysław Pasowicz , Piotr Klimeczek , Tadeusz Przewłocki

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Zbigniew Gąsior , Katarzyna Mizia-Stec , Krzysztof Gołba , Aleksandra Wilczek-Banc , Grażyna Knauer-Janicka , Jolanta Biernat , Grzegorz Smolka

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Maria Olszowska , Wiesława Tracz , Marta Hlawaty

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Tomasz Siminiak

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Paweł Krzeszowski

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Anna Klisiewicz

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Bogdan Winowski , Andrzej Cieśliński

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Małgorzata Stępień-Wojno , Aneta I. Gziut, Wojciech Pawlak , Tomasz Kulawik

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006)

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006): 5-5

Andrzej Bochenek , Marian Zembala

Kardiol Pol Vol 64, No 5 (2006): 556-558

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)