POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 64, No 11 (2006)

December 28, 2012

Other

Maria Miszczak-Knecht , Franciszek Walczak , Łukasz Szumowski , Joanna Rękawek , Jadwiga Daszkowska , Agnieszka Kaszuba , Roman Kępski , Katarzyna Bieganowska , Wanda Kawalec

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Karina Wierzbowska-Drabik , Jarosław D. Kasprzak

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Rafał Baranowski

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Marcin Dębiński , Krzysztof Milewski , Leszek Stachaczyk , Paweł Buszman

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Adam Torbicki , Tomasz Pasierski

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Radosław Kręcki , Jarosław Drożdż , Maria Krzemińska-Pakuła

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Jan Kwoczyński

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Beata Zaborska

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Tomasz Pasierski

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Barbara Lubiszewska

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Paweł Burchardt , Anna Goździcka-Józefiak , Tomasz Siminiak

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Artur Mamcarz , Piotr Podolec , Andrzej Pająk , Anetta Undas , Elżbieta Kozek , Andrzej Tykarski , Marek Naruszewicz , Jerzy Stańczyk , Grzegorz Opala , Maciej Godycki-Ćwirko , Grzegorz Kopeć , Adam Torbicki

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Krzysztof Greberski , Przemysław Guzik , Henryk Wysocki , Ryszard Kalawski

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Piotr Kukla , Sebastian Stec , Monika Kukla , Kazimierz Szczuka

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Andrzej Bochenek , Mirosław Wilczyński

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Jacek Sieradzki

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Barbara Dąbrowska

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Ryszard Piotrowicz

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Renata Romaszkiewicz , Jerzy Lewczuk , Piotr Piszko , Jacek Jagas , Lucyna Lenartowska , Bartosz Ludwik , Wiesława Sawa , Krzysztof Wrabec

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Maciej Kempa , Andrzej Lubiński , Rajmund Wilczek , Tomasz Królak , Anna Pazdyga , Grzegorz Raczak

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Ewa Kowalik , Mirosław Kowalski , Jacek Różański , Piotr Hoffman

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Marian Zembala , Lech Poloński , Grażyna Szymura , Bożena Krymska , Aleksander Jaworski , Gabriela Mercik-Boughalmi

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Piotr Pruszczyk

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Tomasz Moszura , Marek Niwald , Paweł Dryżek , Jadwiga Moll , Andrzej Sysa

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Sławomir Gołębiewski , Aneta I. Gziut, Piotr Kwiatkowski , Jarosław Rzezak

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Marian Zembala , Lech Poloński , Grażyna Szymura , Bożena Krymska , Aleksander Jaworski , Gabriela Mercik-Boughalmi

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Andrzej Prystupa , Grzegorz Dzida , Wojciech Myśliński , Grzegorz Małaj , Tomasz Lorenc

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Dorota Domal-Kwiatkowska , Grażyna Glanowska , Sławomir Smolik , Przemysław Wilczewski , Urszula Mazurek , Ewa Nowalany-Kozielska , Marcin Fudal , Jan Wodniecki

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Robert J. Gil

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006)

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006): 11-11

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006): 1223-1283

Redakcja KP

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006): 1223-1283

Piotr Sosnowski

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006): 1321-1324

Andrzej Budaj

Kardiol Pol Vol 64, No 11 (2006): 1325-1325

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)