POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 63, Supp. IV (2005)

December 28, 2012

Other

Andrzej Tykarski , Anna Posadzy-Małaczyńska , Bogdan Wyrzykowski , Magdalena Kwaśniewska , Andrzej Pająk , Michał Tendera , Stefan Rywik , Grażyna Broda , Tomasz Zdrojewski

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Jerzy Głuszek , Katarzyna Pawlaczyk , Paweł Kurjata , Grażyna Broda , Wojciech Drygas , Bogdan Wyrzykowski , Urszula Biela , Krystyna Kozakiewicz

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Andrzej Pająk , Ewa Wiercińska , Maria Polakowska , Krystyna Kozakiewicz , Krystyna Kaczmarczyk-Chałas , Andrzej Tykarski , Danuta Gaździk , Tomasz Zdrojewski

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Andrzej Tykarski , Anna Posadzy-Małaczyńska , Stefan Rywik , Bogdan Jasiński , Wojciech Drygas , Bogdan Wyrzykowski , Krystyna Kozakiewicz , Katarzyna Pająk

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Maria Polakowska , Walerian Piotrowski , Andrzej Tykarski , Wojciech Drygas , Bogdan Wyrzykowski , Andrzej Pająk , Krystyna Kozakiewicz , Stefan Rywik

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Anna Waśkiewicz , Elżbieta Sygnowska , Bogdan Jasiński , Krystyna Kozakiewicz , Urszula Biela , Magdalena Kwaśniewska , Jerzy Głuszek , Tomasz Zdrojewski

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Urszula Biela , Andrzej Pająk , Krystyna Kaczmarczyk-Chałas , Jerzy Głuszek , Michał Tendera , Magdalena Wawrzyńska , Paweł Kurjata , Bogdan Wyrzykowski

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Elżbieta Sygnowska , Anna Waśkiewicz , Jerzy Głuszek , Magdalena Kwaśniewska , Urszula Biela , Krystyna Kozakiewicz , Tomasz Zdrojewski , Stefan Rywik

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Wojciech Drygas , Magdalena Kwaśniewska , Danuta Szcześniewska , Krystyna Kozakiewicz , Jerzy Głuszek , Ewa Wiercińska , Bogdan Wyrzykowski , Paweł Kurjata

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Wojciech Bielecki , Krystyna Kaczmarczyk-Chałas , Aleksandra Piwońska , Krystyna Kozakiewicz , Jerzy Głuszek , Urszula Biela , Tomasz Zdrojewski , Walerian Piotrowski

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Bogdan Wyrzykowski , Tomasz Zdrojewski , Elżbieta Sygnowska , Urszula Biela , Wojciech Drygas , Andrzej Tykarski , Michał Tendera , Grażyna Broda

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Aleksandra Piwońska , Jerzy Piwoński , Walerian Piotrowski , Anna Posadzy-Małaczyńska , Wojciech Drygas , Ewa Wiercińska , Krystyna Kozakiewicz , Tomasz Zdrojewski

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Grażyna Broda , Stefan Rywik

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Jerzy Piwoński , Aleksandra Piwońska , Jerzy Głuszek , Wojciech Bielecki , Andrzej Pająk , Krystyna Kozakiewicz , Bogdan Wyrzykowski , Stefan Rywik

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Stefan Rywik , Witold Kupść , Walerian Piotrowski , Grażyna Broda , Jerzy Piwoński , Paweł Kurjata , Anna Waśkiewicz , Danuta Gaździk

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Krystyna Kozakiewicz , Michał Tendera , Jerzy Piwoński , Jerzy Głuszek , Ewa Wiercińska , Wojciech Bielecki , Tomasz Zdrojewski , Walerian Piotrowski

Kardiol Pol Vol 63, Supp. IV (2005)

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)