POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 71, No 7 (2013)

January 01, 1970

Editorials

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013) / DOI: 10.5603/KP.2013.0151

Original articles

Ivan Rihacek , Petr Frana , Martin Plachy , Bohuslav Kianicka , Miroslav Soucek , Anna Vasku

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 675-680 / DOI: 10.5603/KP.2013.0153

Katarzyna Mizia-Stec , Adrianna Gościńska , Magdalena Mizia , Maciej Haberka , Artur Chmiel , Wojciech Poborski , Zbigniew Gąsior

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 681-690 / DOI: 10.5603/KP.2013.0154

Ekrem Guler , Cetin Gecmen , Gamze Babur Guler, Oguz Karaca , Hicaz Zencikiran Agus, Haci Murat Gunes, Ulankhuu Batgerel , Ali Elveran , Ali Metin Esen

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 695-701 / DOI: 10.5603/KP.2013.0156

Nevena Šović , Andrzej Pająk , Piotr Jankowski , Alejandra Duenas , Kalina Kawecka-Jaszcz , Renata Wolfshaut-Wolak , Urszula Stepaniak , Paweł Kawalec

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 702-711 / DOI: 10.5603/KP.2013.0157

Marta Marcinkiewicz , Katarzyna Ponikwicka , Anna Szpakowicz , Włodzimierz Jerzy Musiał, Karol Adam Kamiński

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 712-720 / DOI: 10.5603/KP.2013.0158

Krzysztof Szydło , Anna Maria Wnuk-Wojnar, Maria Trusz-Gluza , Andrzej Hoffmann , Seweryn Nowak , Iwona Woźniak-Skowerska , Jarosław Kolasa , Jarosław Chmurawa , Beata Nowak-Jeż , Anika Doruchowska

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 723-729 / DOI: 10.5603/KP.2013.0160

Mirosław Woźniak , Urszula Tyrankiewicz , Łukasz Drelicharz , Tomasz Skórka , Magdalena Jabłońska , Sylwia Heinze-Paluchowska , Stefan Chłopicki

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 730-737 / DOI: 10.5603/KP.2013.0161

Reviews

Marcin Żach , Karolina Kryjan , Urszula Ambroziak , Magdalena Witkowska , Grzegorz Karpiński , Grzegorz Opolski , Tomasz Bednarczuk

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 752-756 / DOI: 10.5603/KP.2013.0166

Wojciech Gilewski , Władysław Sinkiewicz

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 757-763 / DOI: 10.5603/KP.2013.0167

Piotr Musiałek

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 764-767 / DOI: 10.5603/KP.2013.0168

Clinical vignettes

Milosz Jaguszewski , Jelena-Rima Ghadri , Thomas F. Lüscher, Christian Templin

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 775-775 / DOI: 10.5603/KP.2013.0172

Katarzyna Kostka-Jeziorny , Artur Radziemski , Andrzej Tykarski , Stefan Grajek

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 776-776 / DOI: 10.5603/KP.2013.0173

Katarzyna Starzyk , Dawid Bąkowski , Beata Wożakowska-Kapłon

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 777-777 / DOI: 10.5603/KP.2013.0174

Ali Deniz , Tuncay Hazirolan , Ibrahim Ucar , Nasih Nazli

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 778-778 / DOI: 10.5603/KP.2013.0175

James Worms , Lech Paluszkiewicz , Georg Kleikamp , Heinrich Körtke , Jan F. Gummert

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 779-779 / DOI: 10.5603/KP.2013.0176

State-of-the-art review

Filippo del Corso, Ilenia Pareo , Claudio Borghi

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 667-674 / DOI: 10.5603/KP.2013.0152

Case studies

Mirosław Dziekiewicz , Adam Witkowski , Rafał Maciąg , Olgierd Rowiński , Romana Bogusławska-Walecka , Marek Maruszyński

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 738-740 / DOI: 10.5603/KP.2013.0162

Adrian Lewandowski , Joanna Syska-Sumińska , Izabela Załęska-Zydlewska , Iwonna Grzywanowska-Łaniewska , Agnieszka Wsól , Mirosław Dłużniewski

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 741-743 / DOI: 10.5603/KP.2013.0163

Nikolina Roszczyk , Jan Zbigniew Peruga, Karina Wierzbowska-Drabik , Jarosław Damian Kasprzak

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 744-747 / DOI: 10.5603/KP.2013.0164

Anna Polewczyk , Marianna Janion , Andrzej Tomaszewski , Andrzej Kutarski

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 748-751 / DOI: 10.5603/KP.2013.0165

Commentary to original article

Sebastian Szmit

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 691-694 / DOI: 10.5603/KP.2013.0155

Robert Zymliński

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 721-722 / DOI: 10.5603/KP.2013.0159

Electrocardiogram

Maciej Mączyński , Tatiana Mularek -, Stefan Grajek

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 768-770 / DOI: 10.5603/KP.2013.0169

Commentary

Beata Średniawa

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 771-771 / DOI: 10.5603/KP.2013.0170

Invasive cardiology

Stanisław Bartuś , Tomasz Kameczura , Michał Chyrchel , Marcin Wizimirski , Dariusz Dudek

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 772-774 / DOI: 10.5603/KP.2013.0171

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)