POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Archive

Vol 74, No 1 (2016)

December 13, 2014

Original articles

Paweł Balsam , Agata Tymińska , Agnieszka Kapłon-Cieślicka , Krzysztof Ozierański , Michał Peller , Michalina Galas , Michał Marchel , Jarosław Drożdż , Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 9-17 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0112

Jan Matějka , Ivo Varvařovský , Vladimír Rozsíval , Aleš Herman , Karel Bláha , Jan Večeřa , Tomáš Lazarák , Vojtěch Novotný , Vladimíra Mužáková , Petr Vojtíšek

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 18-24 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0115

Ali Deniz , Çağlar Özmen , Halil Aktaş , İlayda Gül Berk, Onur Sinan Deveci, Çağlar Emre Çağlıyan, Rabia Eker Akıllı, Mehmet Kanadaşı , Mesut Demir , Ayhan Usal

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 25-31 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0119

Anna Płachcińska , Michał Włodarczyk , Katarzyna Kovacevic-Kuśmierek , Małgorzata Bieńkiewicz , Jarosław Drożdż , Krzysztof Chiżyński , Jarosław D. Kasprzak, Jan Z. Peruga, Jacek Kuśmierek

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 32-39 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0100

Rafał Wolny , Jan Jastrzębski , Michał Szubielski , Jerzy Pręgowski , Paweł Danielski , Łukasz Kochanowski , Cezary Kępka , Maciej Karcz , Zbigniew Chmielak , Adam Witkowski

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 40-46 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0135

Marta Barbara Marciniak-Emmons, Maciej Sterliński , Paweł Syska , Aleksander Maciąg , Michał Mirosław Farkowski, Bohdan Firek , Mirosław Dziuk , Dariusz Zając , Mariusz Pytkowski , Hanna Szwed

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 47-52 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0113

Joanna M. Moryś, Jerzy Bellwon , Katarzyna Adamczyk , Marcin Gruchała

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 53-60 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0116

Aldona Kubica , Karolina Obońska , Michał Kasprzak , Beata Sztuba , Eliano Pio Navarese, Marek Koziński , Iwona Świątkiewicz , Magdalena Kieszkowska , Małgorzata Ostrowska , Grzegorz Grześk , Jacek Kubica

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 61-67 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0117

Joanna K. Rutka, Krzysztof Bryniarski , Tomasz Tokarek , Grzegorz Dębski , Agata Krawczyk , Anna Żabówka , Zbigniew Siudak , Dariusz Dudek

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 68-74 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0118

Ewelina Gowin , Ilona Małecka , Joanna Stryczyńska-Kazubska , Michał Michalak , Jacek Wysocki , Hanna Górzna-Kamińska

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 75-82 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0136

Clinical vignettes

Andrzej Ciszewski , Cezary Sosnowski , Maciej Bęćkowski , Jarosław Karwowski

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 83-83 / DOI: 10.5603/KP.2016.0010

Marcin Michalak , Andrzej Cacko , Przemysław Stolarz , Marcin Grabowski

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 84-84 / DOI: 10.5603/KP.2016.0011

Andreas Yiangou Andreou

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 85-85 / DOI: 10.5603/KP.2016.0012

Anna Wichrowska , Arkadiusz Niklas , Maciej Frankiewicz , Artur Radziemski , Andrzej Tykarski

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 86-86 / DOI: 10.5603/KP.2016.0013

Letters to the Editor

Balazs Bajka , Theodora Benedek , Calin Molnar

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 99-99 / DOI: 10.5603/KP.2016.0015

Rafał Wolny , Jerzy Pręgowski

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 100-100 / DOI: 10.5603/KP.2016.0016

State-of-the-art review

Filip M. Szymański, Gregory Y.H. Lip, Krzysztof J. Filipiak

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 1-8 / DOI: 10.5603/KP.a2015.0223

Expert consensus statement

Piotr Pruszczyk , Michał Ciurzyński , Grzegorz Opolski , Janina Stępińska , Beata Wożakowska-Kapłon , Zbigniew Kalarus , Jarosław Kaźmierczak , Renata Górska , Elżbieta Mierzwińska-Nastalska , Andrzej Wojtowicz , Zygmunt Stopa , Dariusz Mateńko

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016): 87-98 / DOI: 10.5603/KP.2016.0014

Reviewers 2015

Kardiologia Polska

Kardiol Pol Vol 74, No 1 (2016) / DOI: 10.5603/KP.2016.0009

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2019

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 3 days
submission to 1st reviews, 21 days
acceptance to online first publication, 8 days
acceptance to final publication, 90 days

Manuscript acceptance rate: 26%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)