POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957Suplement

Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii Sekcji Echokardiografii PTK, Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK, Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK

Authors: Piotr Hoffman , Piotr Lipiec , Marcin Fijałkowski , Andrzej Gackowski , Mirosław Kowalski , Mariusz Kruk , Cezary Kępka , Karol Miszalski-Jamka , Anna Kaźmierczak-Dziuk , Mirosław Dziuk , Magdalena Kostkiewicz
Published online: September 15, 2017