POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957Expert opinion and position papers

Rotational atherectomy in everyday clinical practice. Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Society of Cardiology (Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — AISN PTK): Expert opinion

Sławomir Dobrzycki , Krzysztof Reczuch , Jacek Legutko , Tomasz Pawłowski , Marek Grygier , Andrzej Ochała , Jarosław Wójcik , Paweł Buszman , Dariusz Dudek , Mariusz Gąsior , Robert Gil , Maciej Lesiak , Krzysztof Kukuła , Adam Witkowski , Wojciech Zajdel , Paweł Kralisz , Wojciech Wojakowski , Stanisław Bartuś
Published online: November 16, 2018