POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Reviews - page 9

Ewa Mroczek , Jerzy Lewczuk

Kardiol Pol Vol 70, No 4 (2012): 401-404

Paweł Burchardt , Jakub Żurawski , Tomasz Kubacki , Henryk Wysocki

Kardiol Pol Vol 69, No 8 (2011): 834-837

Marcin Ufnal , Tymoteusz Żera

Kardiol Pol Vol 68, Supp. V (2010): 436-440

Wojciech Gilewski , Władysław Sinkiewicz

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 757-763 / DOI: 10.5603/KP.2013.0167

Mark A. Crowther, John W. Eikelboom

Kardiol Pol Vol 76, No 6 (2018): 937-944 / DOI: 10.5603/KP.a2018.0112

Łukasz Pera , Grażyna Sygitowicz , Sławomir Białek , Jacek Łukaszkiewicz , Dariusz Sitkiewicz

Kardiol Pol Vol 70, No 12 (2012): 1296-1298

Jacek Kołcz , Janusz Skalski

Kardiol Pol Vol 69, No 3 (2011): 275-280

Piotr Niewiński , Piotr Ponikowski

Kardiol Pol Vol 68, No 6 (2010): 702-707

Krystian Josiak , Krzysztof Nowak , Artur Fuglewicz , Dariusz Jagielski , Waldemar Banasiak , Piotr Ponikowski

Kardiol Pol Vol 72, No 4 (2014): 381-384 / DOI: 10.5603/KP.2014.0073

Gerhard Hindricks , Alireza Sepehri Shamloo, Radosław Lenarczyk , Zbigniew Kalarus , Arash Arya , Simon Kircher , Angeliki Darma , Nikolaos Dagres

Kardiol Pol Vol 76, No 12 (2018): 1680-1686 / DOI: 10.5603/KP.a2018.0216

Maria Sobczak , Jarosław D. Kasprzak

Kardiol Pol Vol 68, No 12 (2010): 1391-1396

Iwona Korzeniowska−Kubacka

Kardiol Pol Vol 69, Supp. III (2011): 75-79

Ewa Szymczyk , Piotr Lipiec , Błażej Michalski , Jarosław D. Kasprzak

Kardiol Pol Vol 71, No 1 (2013): 77-83

Joanna Banach , Władysław Sinkiewicz

Kardiol Pol Vol 71, No 3 (2013): 290-294 / DOI: 10.5603/KP.2013.0045

Krzysztof J. Filipiak

Kardiol Pol Vol 75, Supp. I (2017): 1-12

Iwona Gorczyca−Michta , Maciej Kluk , Beata Wożakowska−Kapłon

Kardiol Pol Vol 70, No 9 (2012): 948-952

Maria Sobczak , Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Drygas

Kardiol Pol Vol 69, No 8 (2011): 838-843

Jarosław Zalewski

Kardiol Pol Vol 68, Supp. V (2010): 441-447

Piotr Musiałek

Kardiol Pol Vol 71, No 7 (2013): 764-767 / DOI: 10.5603/KP.2013.0168

Fang-Fei Wei , Zhen-Yu Zhang , Qi-Fang Huang , Wen-Yi Yang , Jan A. Staessen

Kardiol Pol Vol 76, No 7 (2018): 1031-1042 / DOI: 10.5603/KP.a2018.0129

Impact Factor 2019

1.874

IC value for 2018

168.74

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 2 days
submission to 1st reviews, 18 days
acceptance to online first publication, 2 days
acceptance to final publication, 60 days

Manuscript acceptance rate: 35%
Opinie i stanowiska ekspertów
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)