Kardiol Pol
POLISH HEART JOURNAL The peer-reviewed Journal of the Polish Cardiac Society since 1957

Clinical vignettes - page 27

Marta Kałużna-Oleksy , Michał Lesiak , Jacek Migaj , Maciej Lesiak , Ewa Straburzyńska-Migaj

Kardiol Pol Vol 75, No 5 (2017): 503-503 / DOI: 10.5603/KP.2017.0081

Mariusz A. Dębski, Łukasz Kalińczuk , Artur Dębski , Dariusz Karwowski , Marcin Demkow

Kardiol Pol Vol 75, No 10 (2017): 1054-1054 / DOI: 10.5603/KP.2017.0193

Kamil Zieliński , Łukasz Kalińczuk , Adam Trzciński , Michał Proczka , Marcin Demkow

Kardiol Pol Vol 76, No 3 (2018): 672-672 / DOI: 10.5603/KP.2018.0063

Jakub Podolec , Jakub Baran , Łukasz Niewiara , Tomasz Muszyński , Krzysztof Żmudka , Piotr Pieniążek

Kardiol Pol Vol 76, No 8 (2018): 1280-1280 / DOI: 10.5603/KP.2018.0169

Szymon Jonik , Łukasz Januszkiewicz , Marcin Grabowski , Marcin Michalak , Grzegorz Opolski , Przemysław Mitkowski

Kardiol Pol Vol 77, No 1 (2019): 64-64 / DOI: 10.5603/KP.2019.0009

Impact Factor 2018

1.674

IC value for 2018

147.18

MNiSW value

70
Average times from:
submission to 1st decision, 2 days
submission to first reviews, 20 days
acceptance to online first publication, 1 day
acceptance to final publication, 43 days

Manuscript acceptance rate: 20%
Zeszyty edukacyjneWytyczne ESC
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research (692/P-DUN/2019)