ZESZYTY EDUKACYJNE

Zeszyty edukacyjne
POLISH HEART JOURNAL
Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego od 1957 roku
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Stavros V. Konstantinides, Guy Meyer, Cecilia Becattini, Héctor Bueno, Geert-Jan Geersing, Veli-Pekka Harjola, Menno V. Huisman, Marc Humbert, Catriona Sian Jennings, David Jiménez, Nils Kucher, Irene Marthe Lang, Mareike Lankeit, Roberto Lorusso, Lucia Mazzolai, Nicolas Meneveau, Fionnuala Ní Áinle, Paolo Prandoni, Piotr Pruszczyk, Marc Righini, Adam Torbicki, Eric Van Belle, José Luis Zamorano

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/2: 8-77

François Mach, Colin Baigent, Alberico L. Catapano, Konstantinos C. Koskinas, Manuela Casula, Lina Badimon, M. John Chapman, Guy G. De Backer, Victoria Delgado, Brian A. Ference, Ian M. Graham, Alison Halliday, Ulf Landmesser, Borislava Mihaylova, Terje R. Pedersen, Gabriele Riccardi, Dimitrios J. Richter, Marc S. Sabatine, Marja-Riitta Taskinen, Lale Tokgozoglu, Olov Wiklund

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 12-103

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 128-135

Anetta Undas, Leszek Drabik, Tatjana Potpara

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 136-160

Wytyczne ESC
Ostra zatorowość płucna (2019)
Przewlekłe zespoły wieńcowe (2019)
Postępowanie w dyslipidemiach (2019)
Cover
Cover