ZESZYTY EDUKACYJNE

Zeszyty edukacyjne
POLISH HEART JOURNAL
Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego od 1957 roku
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Helmut Baumgartner, Julie De Backer, Sonya V. Babu-Narayan, Werner Budts, Massimo Chessa, Gerhard-Paul Diller, Bernard Iung, Jolanda Kluin, Irene Marthe Lang, Folkert Meijboom, Philip Moons, Barbara J.M. Mulder, Erwin Oechslin, Jolien W. Roos-Hesselink, Markus Schwerzmann, Lars Sondergaard, Katja Zeppenfeld

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2021/1: 6-104

Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Grzegorz Smolka, Marcin Demkow, Aleksander Araszkiewicz, Danuta Sorysz, Jacek Kusa, Zenon Huczek, Monika Komar, Tadeusz Przewłocki, Michał Hawranek, Wojciech Wojakowski, Jacek Białkowski, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Stanisław Bartuś

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2021/1: 105-133

Wytyczne ESC
Cukrzyca i stan przedcukrzycowy a choroby sercowo-naczyniowe
Kardiologia sportowa i ćwiczenia fizyczne u osób z chorobami układu krążenia
Diagnostyka i postępowanie w ostrej zatorowości płucnej
Diagnostyka i leczenie chorych z częstoskurczem nadkomorowym
Rozpoznawanie i leczenie przewlekłych zespołów wieńcowych (2019)
Postępowanie w dyslipidemiach
Cover
Cover