Zeszyty edukacyjne

Artykuły specjalne

Jadwiga Nessler, Marcin Gruchała, Piotr Rozentryt, Radosław Sierpiński, Andrzej Śliwczyński, Izabella Uchmanowicz, Adam Windak, Adam Witkowski, Andrzej Zapaśnik, Łukasz Szumowski, Mariusz Gąsior, Ewa Straburzyńska-Migaj, Adam Kozierkiewicz, Andrzej Gackowski, Tomasz Grodzicki, Jarosław Kaźmierczak, Piotr Ponikowski, Jacek Legutko, Tomasz Hryniewiecki, Przemysław Leszek, Maciej Miłkowski

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/2: 102-124

Cover
Cover