Zeszyty edukacyjne

Artykuły poglądowe

Artur Fedorowski, Fabrizio Ricci, Richard Sutton

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/2: 78-89

Linda Lóczi, János Kappelmayer, Tünde Tarr, Zsuzsa Bagoly

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/2: 90-104

Michel Burnier

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/2: 92-101

Mark Crowther, Adam Cuker

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/1: 103-114

Paul C. Kruger, Tomasz J. Guzik, John W. Eikelboom

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/3: 105-132

Grzegorz Bilo, Sergio Caravita, Camilla Torlasco, Gianfranco Parati

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/1: 116-136

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 128-135

Anetta Undas, Leszek Drabik, Tatjana Potpara

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 136-160

Cover
Cover