Zeszyty edukacyjne

Opinie i stanowiska ekspertów

Jacek Legutko, Adam Witkowski, Wojciech Wojakowski, Marek Gierlotka, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Janina Stępińska, Maciej Lesiak

Opinia ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/1: 6-22

Jadwiga Wolszakiewicz, Tomasz Jaxa-Chamiec, Sebastian Szmit, Krzysztof Smarż, Renata Główczyńska, Piotr Niedoszytko, Ewa Piotrowicz, Jerzy Rybicki, Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska, Tomasz Chwyczko, Anna Jegier

Opinia ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/1: 23-37

Aleksander Prejbisz, Piotr Dobrowolski, Przemysław Kosiński, Dorota Bomba-Opoń, Marcin Adamczak, Monika Bekiesińska-Figatowska, Jacek Kądziela, Anna Konopka, Katarzyna Kostka-Jeziorny, Ilona Kurnatowska, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Mieczysław Litwin, Agnieszka Olszanecka, Michał Orczykowski, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Ludwina Szczepaniak-Chicheł, Anna Szyndler, Jacek Wolf, Mirosław Wielgoś, Piotr Hoffman, Andrzej Januszewicz

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/1: 38-102

Marcin Grabowski, Ewa Jędrzejczyk-Patej, Zbigniew Kalarus, Przemysław Leszek, Jadwiga Nessler, Paweł Balsam, Rafał Dąbrowski, Michał M. Farkowski, Andrzej Gackowski, Krzysztof Ozierański, Maciej Sterliński, Grzegorz Opolski, Andrzej Przybylski

Opinia ekspertów Sekcji Rytmu Serca oraz Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/2: 82-91

Mateusz Tajstra, Maciej Sterliński, Sławomir Blamek, Jacek T. Niedziela, Elżbieta Gadula-Gacek, Andrzej Przybylski, Jarosław Blicharz, Artur Oręziak, Leszek Miszczyk, Katarzyna Gepner, Jacek Fijuth, Krzysztof Składowski, Przemysław Leszek, Maciej Kempa, Oskar Kowalski

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/3: 82-89

Wiktor Kuliczkowski, Marek Gierlotka, Agnieszka Tycińska, Izabela Wojtkowska, Barbara Zawiślak, Robert Zymliński, Marcin Barylski, Krzysztof J. Filipiak, Artur Mamcarz, Filip M. Szymański, Beata Wożakowska-Kapłon, Artur A. Antoniewicz, Waldemar Banasiak, Sławomir Budrewicz, Rafał Depukat, Mariusz Gąsior, Jacek Hobot, Radosław Kempiński, Beata Mazurek, Wojciech Milejski, Marta Nowakowska-Kotas, Jolanta Oleksiuk, Michał Pomorski, Paweł Rogalski, Mateusz Tajstra, Anna Tomaszuk-Kazberuk, Mariusz Zimmer, Janina Stępińska

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/1: 88-115

Aleksander Araszkiewicz, Wojciech Wojakowski, Stanisław Bartuś, Marcin Demkow, Marek Grygier, Zenon Huczek, Monika Komar, Radosław Pracoń, Tadeusz Przewłocki, Robert Sabiniewicz, Grzegorz Smolka, Maria Olszowska

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2019/3: 90-104

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 104-117

Andrzej Gackowski, Magdalena Lipczyńska, Piotr Lipiec, Piotr Szymański

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 118-127

Cover
Cover