Zeszyty edukacyjne

Opinie i stanowiska ekspertów

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 104-117

Andrzej Gackowski, Magdalena Lipczyńska, Piotr Lipiec, Piotr Szymański

Zeszyty Edukacyjne. Kardiologia Polska 2020/3: 118-127

Cover
Cover