mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
Baner górny
logotyp SCCS

31 maja – 2 czerwca 2023
Katowice


Zapraszamy na XXX Jubileuszową Zabrzańską Konferencję Kardiologiczną „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”. Konferencja po przerwie ponownie odbędzie się w wersji stacjonarnej, po raz pierwszy w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W ramach konferencji odbędą się również XXIV Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej oraz V Warsztaty Echokardiograficzne.


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić na organizowaną w dniach 31. maja - 2. czerwca 2023 r. XXX Jubileuszową Zabrzańską Konferencję Kardiologiczną „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń” oraz towarzyszące jej XXIV Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej i V Warsztaty Echokardiograficzne.

Po trzech latach konferencji on-line, z radością powracamy do niezastąpionych spotkań i rozmów twarzą w twarz – tym razem w nowym miejscu – Międzynarodowym Centrum Kongresowym, mieszczącym się w samym sercu Katowic, obok takich perełek architektonicznych, jak: Spodek, Muzeum Śląskie czy NOSPR.

Swoim doświadczeniem podzielą się z nami najlepsi specjaliści zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób serca, płuc i naczyń. Udział zapowiedziało wielu ekspertów, których ogromna wiedza i doświadczenie z pewnością przyczynią się do wielu ciekawych, często kontrowersyjnych dyskusji.

Od wielu lat program Konferencji staramy się układać tak, by obejmował zagadnienia i problemy, z jakimi spotykacie się Państwo w codziennej pracy klinicznej na oddziale, czy w poradni. Jak co roku, oprócz proponowanych przez nas sesji tematycznych, będą sesje warsztatowe. Po kilkuletniej przerwie wracamy do cieszących się dużym zainteresowaniem transmisji „na żywo” z zabiegów hemodynamicznych oraz warsztatów z echokardiografii. Proponujemy również sesje edukacyjne, czy panele interdyscyplinarne. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie.

Szanowni Państwo,

Pomimo, iż konferencja odbędzie się w Katowicach, Zabrze zawsze pozostanie miejscem, w którym 30 lat temu, dwóch odważnych, zafascynowanych medycyną lekarzy – mowa o profesorach Zbigniewie Relidze oraz Marianie Zembali - bez żadnych kompleksów postanowiło zorganizować międzynarodowe forum wymiany poglądów i doświadczeń, z udziałem ekspertów w dziedzinach kardiologii i kardiochirurgii. Nikt wtedy nie myślał o kolejnych edycjach, a dzisiaj historia naszej konferencji sięga 30 lat. Jesteśmy z tego bardzo dumni i mamy nadzieję, że ten wspaniały Jubileusz, zechcecie Państwo spędzić razem z nami.

Serdecznie zapraszamy na osobiste spotkanie z nowoczesną medycyną oraz atrakcyjnym, bogatym historycznie i kulturowo miastem i regionem!

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Piotr Przybyłowski - podpis

Prof. Piotr Przybyłowski
p.o. Dyrektora Naczelnego SCCS

Piotr Przybyłowski - foto
Mariusz Gąsior - podpis

Prof. Mariusz Gąsior
Przewodniczący Konferencji

Mariusz Gąsior - foto

Patronat honorowy

SUM - logo

Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Program ramowy

środa, 31 maja

Postępowanie na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej
9.00
Niedobory wodno-elektrolitowe – jak oceniać, jak zapobiegać, jak wyrównywać?
9.20
Przygotowanie chorego z zespołem kruchości do interwencji kardiologicznej
9.40
Kiedy ograniczać terapię?
10.00
Zapobieganie i leczenie psychoz
Jak przetrwać ostry dyżur
9.00
Jak odczytać EKG w 3 minuty
9.20
Echo serca – obrazy, których nie można pomylić
9.40
Pułapki w badaniach laboratoryjnych
10.00
Nieinwazyjna i inwazyjna wentylacja mechaniczna
Obrazowanie i ocena czynnościowa – część 1. Diagnostyka i trudne decyzje
9.00
FFR bez prowadnika, a może bez cathlabu – czy to już obowiązujący standard?
9.20
Dodatni wynik FFR – czy zawsze jest wskazaniem do PCI?
9.40
INOCA – kiedy i jak diagnozować oraz jak leczyć?
10.00
MINOCA, spontaniczne dyssekcje, zator tętnicy wieńcowej i nie tylko – rola obrazowania w podejmowaniu decyzji terapeutycznych
10.30-10.45
Przerwa
10.30-10.45
Przerwa
10.30-10.45
Przerwa
Wytyczne ESC dotyczące oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i postępowania u pacjentów poddawanych zabiegom nie-kardiochirurgicznym
10.45
Jak prawidłowo ocenić ryzyko
sercowo-naczyniowe przed zabiegiem
11.05
Jak przygotować pacjenta stosującego leki przeciwzakrzepowe do zabiegu
11.25
Którego pacjenta z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, wadą serca lub arytmią zakwalifikuję do zabiegu
11.45
Monitorowanie i możliwe powikłania sercowo-naczyniowe po zabiegach niekardiochirurgicznych
Ostre stany kardiologiczne
10.45
Wspólna sesja konsultantów krajowych w dziedzinach kardiologii i medycyny ratunkowej
Obrazowanie i ocena czynnościowa – część 2. Optymalna rewaskularyzacja
10.45
Blaszka ranliwa – czy wykonać PCI w ramach prewencji ostrego zespołu wieńcowego?
11.05
Obrazowanie i badania czynnościowe w ostrych zespołach wieńcowych w 2023 roku
11.25
Obrazowanie i badania czynnościowe podczas PCI w przewlekłych zespołach wieńcowych – za: zawsze, przeciw: tylko w zmianach złożonych
12.15-12.30
Przerwa
12.15-12.30
Przerwa
12.15-12.30
Przerwa
12.30-13.30
Sesja satelitarna
12.30-13.30
Sesja satelitarna
12.30-13.30
Sesja satelitarna
14.00-14.15
Przerwa
14.00-14.15
Przerwa
14.00-14.15
Przerwa
Komorowe zaburzenia rytmu i prewencja nagłego zgonu sercowego – co nowego w aktualnych wytycznych ESC
14.15
Nowy algorytm stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego
14.35
Pierwotne zespoły arytmiczne
14.55
Pierwszy epizod komorowej arytmii – co dalej?
15.15
Możliwości inwazyjnego leczenia chorych z arytmią komorową
Ostry zator płucny na rozdrożach terapii – rozwiewamy wątpliwości, umacniamy fakty, wskazujemy kierunki
14.15
Chory z zatorem płucnym z grupy dużego ryzyka – jak postępować, jak leczyć?
14.35
Leczenie interwencyjne ostrej zatorowości płucnej (przezskórna embolektomia chirurgiczna) – czy jest bezpieczne i czy poprawia rokowanie?
14.55
Którego pacjenta z ostrym zatorem płucnym mogę bezpiecznie leczyć w warunkach ambulatoryjnych?
15.15
Zespół po ostrym zatorze płucnym – najnowsze zalecenia
Kardiolog inwazyjny a wstrząs kardiogenny – dlaczego przegrywamy?
14.15
Wstrząs wstrząsowi nierówny – jaką stratyfikację ryzyka zastosować?
14.35
Skąd negatywne wyniki badań? Krytyczne spojrzenie na EBM w przypadku wstrząsu:
a) rewaskularyzacja
b) mechaniczne wspomaganie krążenia
14.55
Nadzieje na przyszłość: shock center
15.45-16.00
Przerwa
15.45-16.00
Przerwa
15.45-16.00
Przerwa
16.00-17.00
Sesja satelitarna
16.00-17.00
Sesja satelitarna
Niedokrwienna niewydolność serca – jak przynieść korzyść
16.00
Czynnościowe badania obrazowe w poszukiwaniu niedokrwienia – czy wystarczy ocena żywotności miokardium?
16.20
Decyzje o rewaskularyzacji po koronarografii:
a) optymalny chory do PCI
b) optymalny chory do CABG
16.40
Bezpieczna interwencja – rola mechanicznego wspomagania krążenia
17.00
PCI w niedokrwiennej niewydolności serca – moje tips and tricks
17.30-17.45
Przerwa
17.30-17.45
Przerwa
17.30-17.45
Przerwa
TBD
Pacjent z przewlekłą niewydolnością serca - codzienne problemy
17.45
Pierwsza wizyta w poradni po dekompensacji – o co zapytać, na co zwrócić uwagę, czego dopilnować?
18.05
Pogorszenie funkcji nerek – zmniejszyć dawkę diuretyk, nawadniać czy odstawiać ACEI/ARB/ARNI i MRA?
18.25
Hipokaliemia i hiponatremia – modyfikacja terapii, suplementacja czy hospitalizacja?
18.45
Kiedy niskie ciśnienie tętnicze i wysokie tętno stają się problemami klinicznymi?
PCI – sytuacje szczególne
17.45
Pacjent po CABG
18.05
Pacjent do TAVI
18.25
Decyzja o PCI przed operacją niekardiochirurgiczną
18.45
Pacjent z niewydolnością nerek

czwartek, 1 czerwca

Migotanie przedsionków w praktyce klinicznej
9.00
Wykrywanie migotania przedsionków – czy nowe metody są przełomem w diagnostyce?
9.20
Pacjent z dużym ryzykiem udaru mózgu i dużym ryzykiem krwawienia – jak leczyć w 2023 roku?
9.40
Czy u każdego pacjenta należy wykonywać ablację? Miejsce leków antyarytmicznych
10.00
Nowe strategie farmakoterapii i leczenia interwencyjnego – co przyniesie przyszłość?
TBD
Przewlekłe okluzje (CTO) – coraz większa skuteczność leczenia
9.00
Wskazania do PCI CTO 2023 w świetle aktualnych badań
9.20
Obrazowanie przed i w trakcie PCI CTO
9.40
CTO a niewydolność serca – odmienności zabiegu i rola MCS
10.00
Co nowego w technice, co nowego w sprzęcie?
10.30-10.45
Przerwa
10.30-10.45
Przerwa
10.30-10.45
Przerwa
Wytyczne ESC Nadciśnienie płucne 2022 – co akceptuję, z czym się nie zgadzam?
10.45
...u chorych z niewydolnością lewej komory
11.05
...u chorych z chorobami płuc
11.25
...u chorych z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym
11.45
...u chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym
Leczenie przeciwpłytkowe w szczególnych populacjach
10.45
Pacjent z dużym ryzykiem niedokrwiennym i dużym ryzykiem krwawienia – co determinuje czas i rodzaj terapii?
11.05
Pacjent z epizodem krwawienia – jak postępować?
11.25
Podwójna terapia przeciwpłytkowa i zabieg operacyjny – kontynuować, przerywać, stosować leczenie pomostowe?
11.45
Długoterminowe leczenie przeciwpłytkowe u chorych z przewlekłą chorobą wieńcową lub po zawale serca
Przezskórne interwencje w zwężeniu pnia lewej tętnicy wieńcowej
10.45
IVUS, OCT czy może FFR w 2023 roku?
11.05
Odmienności zabiegu w ostialnym zwężeniu pnia – ABC bezpiecznej interwencji
11.25
Dystalny pień – czy inna bifurkacja?
11.45
Culprit lesion w pniu w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego – jak uratować pacjenta
12.15-12.30
Przerwa
12.15-12.30
Przerwa
12.15-12.30
Przerwa
12.30-13.30
Sesja satelitarna
12.30-13.30
Sesja satelitarna
12.30-13.30
Sesja satelitarna
14.00-14.15
Przerwa
14.00-14.15
Przerwa
14.00-14.15
Przerwa
Wytyczne kardioonkologia 2023
14.15
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i kwalifikacja do leczenia przeciwnowotworowego
14.35
Terapie przeciwnowotworowe uszkadzające układ sercowo-naczyniowy
14.55
Jak rozpoznać i monitorować działania kardiotoksyczne terapii przeciw-nowotworowej
15.15
Powikłania zakrzepowo-zatorowe i krwotoczne
Sesja jubileuszowa – 30-lecie Konferencji Zabrzańskiej
14.15-15.45
Otwarcie konferencji
Wykład Prezesa PTK: Technologie przyszłości w kardiologii
Wykład Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii: Sieć kardiologiczna i Narodowy Program Ochrony Serca
Kardiologia w czasie wojny
Złoty krok milowy
Bifurkacje 2023
14.15
Trudne decyzje w bifurkacjach – obrazowanie czy fizjologia?
14.35
Techniki dwustentowe
Pro - As simple as possible. Dominacja techniki provisional
Contra - But not simpler. Kiedy a priori technika dwustenotwa i jaka?
14.55
Odmienności w ostrych zespołach wieńcowych
16.00-17.00
Sesja satelitarna
16.00-17.00
Sesja satelitarna
Dekalcyfikacja drzewa wieńcowego – która technika dla którego pacjenta
16.00
Techniki balonowe i litotrypsja
16.20
Aterektomia rotacyjna
16.40
Aterektomia orbitalna
17.00
Aterektomia laserowa
17.30-17.45
Przerwa
17.30-17.45
Przerwa
17.30-17.45
Przerwa
Zapalenie mięśnia sercowego – diagnostyka i terapia w 2023 roku
17.45
Przypadek kliniczny
18.05
Jak diagnozować?
18.25
Jak leczyć i monitorować?
18.45
Proponowany algorytm
diagnostyczno-terapeutyczny
Jak bezpiecznie uprawiać sport...
17.45
...z chorobą wieńcową
18.05
...z niewydolnością serca
18.25
...z wadą serca
18.45
...z arytmią
Nowe metody – nowe powikłania
17.45
Powikłania po dużych dostępach naczyniowych – czy zawsze potrzebujemy chirurga?
18.05
Powikłania ostre i odległe zabiegów strukturalnych
18.25
Perforacja i rozwarstwienia – jak leczyć skutecznie?
18.45
Zgubione, znalezione – co i jak usunąć, a co zostawić

piątek, 2 czerwca

Warsztaty echokardiografii klinicznej
9.00-10.30
Sesja rehabilitacji
9.00-10.30
Nowe wyzwania w przezskórnej implantacji zastawki aortalnej
9.00
Optymalne leczenie przeciwzakrzepowe
9.20
Rewaskularyzacja pacjenta zakwalifikowanego do TAVI
9.40
Miejsce protekcji mózgowej w 2023 roku
10.00
Zastawki – nowe czy sprawdzone?
10.30-10.45
Przerwa
10.30-10.45
Przerwa
10.30-10.45
Przerwa
Warsztaty echokardiografii klinicznej
10.45-12.15
Sesja pielęgniarstwa
10.45-12.15
Zastawka mitralna i trójdzielna – nowe urządzenia, nowe wskazania do leczenia
10.45
Niedomykalność zastawki mitralnej:
a) który chory do leczenia operacyjnego, przezskórnego lub zachowawczego
b) nie tylko korekcja brzeg do brzegu – co mamy, co będziemy mieć?
11.25
Niedomykalność zastawki trójdzielnej:
a) który chory do leczenia operacyjnego, przezskórnego lub zachowawczego
b) przezskórna korekcja wady trójdzielnej – przegląd dostępnych i nadchodzących metod
12.15-12.30
Przerwa
12.15-12.30
Przerwa
12.15-12.30
Przerwa
Warsztaty echokardiografii klinicznej
12.30-14.00
Sesja studencka
12.30-14.00
Zabiegi interwencyjne w zatorowości płucnej
12.30
Ostra zatorowość płucna:
a) perspektywa chirurga
b) perspektywa kardiologia interwencyjnego
13.10
Przewlekła zatorowość płucna:
a) możliwości leczenia chirurgicznego
b) możliwości leczenia przezskórnego

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt:
firmy@mp.pl

Opłaty

  wpłata do 15 maja wpłata od 16 maja
Uczestnictwo stacjonarne1 350 zł 390 zł
Studenci kierunków lekarskich2 udział bezpłatny udział bezpłatny
Dostęp do archiwum z nagraniami 300 zł 300 zł
Spotkanie towarzyskie3 Szczegóły wkrótce Szczegóły wkrótce

Uczestnicy, którzy opłacą udział w konferencji w trybie stacjonarnym, będą mieli również możliwość oglądania nagrań na stronie konferencji przez rok od jej zakończenia. Uczetnicy którzy wykupią jedynie dostęp do archiwum będa mogli od 12 czerwca przez rok oglądać nagrania wykładów.

1 Opłata nie obejmuje kateringu, uczestnicy konferencji będą mogli korzystać z oferty restauracji zlokalizowanych w centrum konferencyjnym.
2 Wymagana rejestracja, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3 Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


Rejestracja rozpocznie się wkróce.

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń, Cholerzyn 445, 32-060 Liszki, e-mail: szkolenia@mp.pl, tel. 12 293 40 04