mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:
Ratownictwo 2024 - logo

Konferencja Ratownictwa Medycznego
19–20 kwietnia, Kraków

Zapraszamy do udziału w Konferencji Ratownictwa Medycznego – RATOWNICTWO 2024, która odbędzie się w dniach 19–20 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Poprzednia konferencja z tego cyklu okazała się wielkim sukcesem i we wrześniu 2023 roku zgromadziła 700 uczestników. Konferencja skierowana jest do lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek zajmujących się na co dzień pacjentami w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Naszym celem jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz aktualnego stanu wiedzy w zakresie medycyny ratunkowej. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak postępować w obrażeniach ciała, chorobach układu sercowo-naczyniowego, a także zapoznają się z problemami prawnymi dotyczącymi postępowania z pacjentem w stanie nagłym. Zagadnienia te obejmują zarówno pacjentów dorosłych, jak i pediatrycznych.

Bardzo ważnym aspektem wydarzenia jest integracja środowisk medycznych oraz rozwijanie ratownictwa medycznego jako dyscypliny naukowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom, przygotowaliśmy dla Państwa sesje naukowe oraz warsztaty dotyczące najważniejszych elementów postępowania ratunkowego.

Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji organizowanych przez Medycynę Praktyczną, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie i Uniwersytet Bielsko-Bialski. Mamy nadzieję, że ponownie będzie znakomitą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, a ponadto przyczyni się do wypracowania nowych kierunków rozwoju ratownictwa medycznego.

Karta wstępu umożliwia także udział w wykładach odbywających się jednocześnie konferencji Repetytorium Anestezjologa oraz Intensywna terapia 2024 .

Komitet naukowy

Przewodniczący
dr n. med. i n. o zdr. Paweł Kukla
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zastępca przewodniczącego
dr n. o zdr. Tomasz Ilczak
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Bielsko-Bialski

Komitet organizacyjny

Przewodniczący
dr n. o zdr. Tomasz Ilczak
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Bielsko-Bialski

Zastępca przewodniczącego
lek. Jarosław Gucwa
Medycyna Praktyczna - Szkolenia
dr n. med. i n. o zdr. Paweł Kukla
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Program

pkt.13-10

piątek, 19 kwietnia

8.00

Rejestracja uczestników

9.00

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

dr n. med. i n. o zdr. Paweł Kukla

9.10

Wykład inauguracyjny

dr n. med. Przemysław Guła

9.40

Dyskusja

Sesja 1. Postępowanie w urazach u dzieci

Prowadzący sesję: dr n. med. Andrzej Bulandra

9.45

Urazy głowy

dr n. med. Andrzej Bulandra

10.05

Urazy klatki piersiowej i brzucha

dr n. med. Andrzej Bulandra

10.25

Urazy kostno-stawowe

lek. Mateusz Porębski

10.45

Przekazanie pacjenta na SOR przez ZRM

mgr Jarosław Florek

11.05

Dyskusja

11.25

Przerwa

Sesja 2. Postępowanie w urazach u dorosłych

Prowadzący sesję: dr n. med. i n. o zdr. Paweł Kukla

11.40

Urazy klatki piersiowej

mgr Bartosz Wróbel

12.00

Urazy miednicy

dr n. o zdr. Piotr Białoń

12.20

Urazy kręgosłupa – prawdy i mity

dr n. med. Roger Krzyżewski

12.40

Dyskusja

12.55

Przerwa

Sesja 3. Kardiologia dorosłych i dzieci

Prowadzący sesję: dr hab. n. med. Aleksandra Morka

13.10

Ból w klatce piersiowej u dzieci – czy to oznacza OZW?

dr hab. n. med. Aleksandra Morka

13.30

Zaburzenia rytmu serca

lek. Anna Rudek-Budzyńska

13.50

Niewydolność prawokomorowa serca w OZW

dr n. med. Łukasz Niewiara

14.10

Dyskusja

14.25

Przerwa

Sesja 4. Debata: Pourazowe zatrzymanie krążenia – czy są wskazania do prowadzenia resuscytacji na miejscu zdarzenia?

Prowadzący sesję: lek. Jarosław Gucwa

15.25

dr n. med. i n. o zdr. Paweł Kukla vs dr n. o zdr. Tomasz Ilczak

16.05

Dyskusja

16.25

Przerwa

Sesja 5. Postępowanie urazowe w środowisku taktycznym

Prowadzący sesję: lek. Michał Werner

16.40

Nie wszystko złoto, co się świeci – czy Jankes nadal jest Kozakiem #1 w medycynie taktycznej

lek. Katarzyna Hampton

17.00

Awangarda – działania medyczne Medevac w Donbasie

Katarzyna Daniszewska

17.20

Urazowe oparzenia dróg oddechowych

lek. Michał Werner

17.40

Postępowanie w środowisku taktyczno-cywilnym

lic. Eryk Madej

18.00

Dyskusja

21.00

Wieczór integracyjny

sobota, 20 kwietnia

Sesja 6. Poród i co dalej?

Prowadzący sesję: dr n. med. Marcin Skutil

9.00

Cięcie cesarskie w warunkach polowych

dr n. med. Marcin Skutil

9.20

Resuscytacja noworodka – jak postępować? Co możemy zrobić w warunkach ZRM?

mgr Robert Latacz

9.40

Resuscytacja noworodka w warunkach wewnątrzszpitalnych – na co zwracać uwagę?

lek. Alicja Kornacka

10.00

Dyskusja

10.15

Przerwa

Sesja 7. Panel dyskusyjny: European Pre-hospital Research Network: who are we and who is the CPR Quality Officer?

Prowadzący sesję: dr n. o zdr. Tomasz Ilczak

10.30

Eksperci: dr Kacper Sumera, dr Karl Webster, dr Morten Bakerud

11.30

Dyskusja

11.45

Przerwa

Sesja 8. Zaawansowane procedury ratunkowe – czy ich wprowadzenie zawsze jest zasadne?

Prowadzący sesję: prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki

12.00

Hiperbaria tlenowa – rola w postępowaniu ratunkowym

prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki

12.20

Kardiowersja – aktualne badania

dr n. med. Piotr Abramczyk

12.40

Nakłucie worka osierdziowego

lek. Roch Pakuła

13.00

ETCO2 – dlaczego w ALS? Możliwości zastosowania i aktualne badania

lek. Jacek Pietrzyk

13.20

Dyskusja

13.40

Przerwa

Sesja 9. Aspekty prawne w medycynie ratunkowej

Prowadzący sesję: prok. Małgorzata Szeroczyńska

14.40

Aspekty prawne w medycynie ratunkowej

prok. Małgorzata Szeroczyńska

15.20

Dyskusja

15.30

Przerwa

Sesja 10. Sesja edukacyjna

Prowadzący sesję: dr. n. med. Grzegorz Cebula, lek. Marta Przybył

15.40

Jak komunikować się w zespole?

dr. n. med. Grzegorz Cebula

16.00

Nauczanie dorosłych

lek. Marta Przybył

16.20

Dyskusja

16.30

Zakończenie Konferencji

Program nie jest ostateczny i może ulec zmianie

Warsztaty

Udział w warsztatach jest odpłatny (50 zł za 1 warsztat) i mogą wziąć w nich udział wyłącznie uczestnicy konferencji stacjonarnej.

piątek, 19 kwietnia

Kardiowersja, elektrostymulacja i resuscytacja dorosłych

dr n. o zdr. Piotr Białoń, dr n. o zdr. Arkadiusz Stasicki

Opis: Zajęcia obejmują naukę prowadzenia zabiegów elektroterapii w zaburzeniach rytmu serca oraz zaburzeniach przewodnictwa mięśnia sercowego, a także wykonania kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji przezskórnej wspomaganej farmakologicznie u dorosłych.

Dostępne terminy:


Techniki odbarczania odmy prężnej i wykonanie konikopunkcji

mgr Magdalena Augustyn; lic. Eryk Madej

Opis: Warsztaty dotyczą technicznych aspektów prawidłowego wykonania torakocentezy w odmie prężnej oraz konikopunkcji w ratunkowym udrożnieniu dróg ddechowych u dorosłych.

Dostępne terminy:


Kardiowersja, elektrostymulacja i resuscytacja dzieci

dr n. o zdr. Michał Ćwiertnia, mgr Michał Szlagor

Opis: Zajęcia obejmują naukę prowadzenia zabiegów elektroterapii w zaburzeniach rytmu serca oraz zaburzeniach przewodnictwa mięśnia sercowego, a także wykonania kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji przezskórnej wspomaganej farmakologicznie u dzieci.

Dostępne terminy:


Ratunkowe udrożnienie dróg oddechowych

mgr Bartosz Wróbel

Opis: Czy istnieje alternatywa dla konikopunkcji? Warsztaty dotyczą ratunkowego udrażniania dróg oddechowych oraz procedury „scalpel bougie”.

Dostępne terminy:


Wypadki masowe

lic. Piotr Kominek

Opis: Najważniejsze zagadnienia: postępowanie w wypadkach masowych, prawdy i mity, czy istnieje alternatywa dla systemu START?

Dostępne terminy:


Wentylacja nieinwazyjna

lek. Jacek Krawczyk, lek. Jacek Pietrzyk

Opis: Zajęcia dotyczą wentylacji nieinwazyjnej w warunkach ZRM oraz SOR, a także wentylacji dodatnimi ciśnieniami.

Dostępne terminy:

sobota, 20 kwietnia

Kardiowersja, elektrostymulacja i resuscytacja dorosłych

dr n. o zdr. Piotr Białoń, dr n. o zdr. Arkadiusz Stasicki

Opis: Zajęcia obejmują naukę prowadzenia zabiegów elektroterapii w zaburzeniach rytmu serca oraz zaburzeniach przewodnictwa mięśnia sercowego, a także wykonania kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji przezskórnej wspomaganej farmakologicznie u dorosłych.

Dostępny termin:


Ratunkowe udrożnienie dróg oddechowych

mgr Bartosz Wróbel

Opis: Czy istnieje alternatywa dla konikopunkcji? Warsztaty dotyczą ratunkowego udrażniania dróg oddechowych oraz procedury „scalpel bougie”.

Dostępny termin:


Kardiowersja, elektrostymulacja i resuscytacja dzieci

dr n. o zdr. Michał Ćwiertnia, mgr Michał Szlagor

Opis: Zajęcia obejmują naukę prowadzenia zabiegów elektroterapii w zaburzeniach rytmu serca oraz zaburzeniach przewodnictwa mięśnia sercowego, a także wykonania kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji przezskórnej wspomaganej farmakologicznie u dzieci.

Dostępny termin:


Wentylacja nieinwazyjna

lek. Jacek Krawczyk, lek. Jacek Pietrzyk

Opis: Zajęcia dotyczą wentylacji nieinwazyjnej w warunkach ZRM oraz SOR, a także wentylacji dodatnimi ciśnieniami.

Dostępny termin:


Poród

położna Krystyna Pomietło

Opis: Najważniejsze zagadnienia: przyjmowanie porodu w warunkach ZRM, czy jest to możliwe w dwuosobowym zespole?

Dostępne terminy:


Pourazowe zatrzymanie krążenia

mgr Magdalena Augustyn, mgr Bartłomiej Czyż

Opis: Jak wpleść badanie urazowe w algorytm ALS w przypadku pourazowego zatrzymania krążenia? Warsztaty obejmują naukę prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u pacjenta urazowego.

Dostępne terminy:

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji - w piątek, 19 kwietnia zapraszamy na koncert zespołu Brathanki.

Folkowo - rockowa grupa BRAThANKI powstała z inicjatywy akordeonisty Janusza Musa pod koniec roku 1998. Ich pierwsza płyta pt. Ano! została największym wydarzeniem muzycznym roku 2000. Sprzedaż przekroczyła 300 tysięcy egzemplarzy, a krążek zyskał miano multi-platyny. Kolejne albumy wzmacniały popularność, a nagrody na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i polskiego przemysłu fonograficznego “Fryderyk”, a także zagranicznych (Baltik Festival w Karlshamn w Szwecji), umocniły pozycję zespołu.

Koncert przypomni największe przeboje, piosenki takie jak: Czerwone korale, Gdzie ten który powie mi, Siebie dam po ślubie, Modliła się dziewczyna czy Heniek, z tekstami Zbigniewa Książka, które zna i śpiewa cała Polska.

Brathanki

Warunki uczestnictwa

Koszt: 40 zł (niższa cena obowiązuje do 2 kwietnia). Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zakupu, istnieje możliwość zakupu biletu dla osoby towarzyszącej).

Koncert nie będzie transmitowany online. Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Miejsce konferencji

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

Opłaty

  wpłata do 2 kwietnia wpłata od 3 kwietnia
Uczestnictwo bez kateringu 420 zł 460 zł
Uczestnictwo z kateringiem 560 zł 600 zł
Studenci kierunków medycznych* 360 zł 400 zł
Koncert:** Zespół Brathanki 40 zł 50 zł

* Liczba miejsc ograniczona. Przy zapisie prosimy o podanie w notatkach numeru legitymacji. Opłata obejmuje katering.
** Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Punkty edukacyjne

  • Lekarz uczestniczący w Konferencji otrzymuje 13 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.02.2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 2022, poz. 464).
  • Ratownik medyczny uczestniczący w Konferencji otrzymuje 10 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Biuro konferencji

Medycyna Praktyczna – Dział Szkoleń
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
e-mail: ratownictwo@mp.pl, tel. 12 293 40 40

SPONSORZY

Informacje dla sponsorów

Firmy zainteresowane współpracą z organizatorem konferencji prosimy o kontakt:
Katarzyna Wiejak
tel.: 663 430 350
katarzyna.wiejak@mp.pl lub firmy@mp.pl