Medycyna Praktyczna
  • miesięcznik wydawany od 1991 roku
  • czasopismo przeznaczone dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny
  • ISSN: 0867-499X

Punkty MNiSW - 11 pkt
Czasopismo indeksowane w bazie "Polska Bibliografia Lekarska"

W miesięczniku ukazują się

  • przekłady starannie dobranych artykułów pochodzących z najbardziej renomowanych czasopism na świecie, o dużym znaczeniu dla praktyki lekarskiej; większość z nich stanowią opracowane przez towarzystwa naukowe i międzynarodowe zespoły ekspertów aktualne zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
  • komentarze polskich specjalistów
  • streszczenia najważniejszych badań naukowych

Do każdego numeru dołączane są kolejne części Programu Edukacyjnego pod patronatem Towarzystwa Internistów Polskich, zatwierdzonego przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich, którego uczestnicy otrzymują dyplomy, a zdobywcy największej liczby punktów - cenne nagrody.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia "w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów" (DzU nr 231, poz. 2326) istnieje ustawowy obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, co obliguje wszystkich lekarzy w naszym kraju do potwierdzania co 4 lata aktywności w tym zakresie poprzez zgromadzenie określonej liczby punktów edukacyjnych.
Czytaj więcej: