redaktor naczelny

dr n. med. Piotr Gajewski

zastępcy redaktora naczelnego

dr n. med. Grzegorz Goncerz
dr n. med. Wiktoria Leśniak
lek. Łukasz Strzeszyński

zespół redakcyjny

Anna Bagińska
dr n. med. Marek Bodzioch
dr n. med. Wojciech Bodzoń
dr n. med. Jan L. Brożek
dr n. med. Robert Drabczyk
dr n. med. Piotr Grzanka
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (kierownik naukowy programu edukacyjnego "Postępy w chorobach wewnętrznych")
dr n. med. Miłosz Jankowski
dr n. med. Andrzej Jaworek
dr n. prawn. Rafał Kubiak (redaktor prowadzący działu "Prawo medyczne")
Karolina Moćko (redaktor prowadząca działu "Przegląd aktualnych badań")
dr n. med. Jacek Mrukowicz
dr n. med. Filip Mejza
lek. Paweł Moździerz
dr hab. Andrzej Muszala (redaktor prowadzący działu "Etyka")
lek. Bogdan Ochrem
dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski
lek. Maria Referowska
dr n. med. Weronika Rymer
dr hab. n. med. Tomasz Sacha
prof. dr hab. n. med. Marek Sanak
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
dr hab. n. med. Bogdan Solnica
dr hab. n. med. Sebastian Stec
lek. Wojciech Strojny
dr n. med. Ewa Tuleja
dr n. med. Magdalena Twardowska
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Anna Fac-Biedziuk, Katarzyna Jagieła (redaktor prowadząca)
Lucyna Niespodziewany (sekretarz redakcji)
Krystyna Moćko
Agata Zmyj

Redakcja techniczna

Maciej Dora (DTP)
Łukasz Łukasiewicz (projekt okładki i typografia)
Mirosław Szymański (redaktor techniczny)

Dział reklam

lek. Małgorzata Gajewska, Patrycja Ociepka
tel. +48 122934267, tel. kom. +48 663430267
e-mail: reklama@mp.pl

Biuro redakcji

Iwona Duraj, Monika Filipek
Adres redakcji
ul. Gazowa 14a, 31-060 Kraków
tel. +48 122112200, fax 122112230
e-mail: listy@mp.pl