„Medycyna Praktyczna - Neurologia” ukazuje się od 2010 roku. Dwumiesięcznik jest nie tylko unikatowym czasopismem neurologicznym w Polsce, lecz również znakomitym źródłem rzetelnej i praktycznej wiedzy dla lekarzy. Pomaga w rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi stykają się neurolodzy w codziennej praktyce.

„Medycyna Praktyczna - Neurologia”:

 • tłumaczenia starannie wybranych artykułów z renomowanych czasopism anglojęzycznych (Neurology, European Journal of Neurology, Neurology in Practice, Stroke, Practical Neurology, Movement Disorders, Annals of Neurology, Alzheimer’s & Dementia, Lancet Neurology, Archives of Neurology i in.), opatrzone komentarzami polskich specjalistów
 • wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów
 • opisy przypadków, które mają duże znaczenie w praktyce
 • program edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zawierający pytania testowe.

Medycyna Praktyczna - Neurologia

 • światowe standardy w codziennej praktyce
 • najnowsze wytyczne na podstawie zasad EBM
 • bogato ilustrowane prezentacje procedur klinicznych „krok po kroku”
 • omówienia praktycznych przypadków klinicznych
 • komentarze autorytetów z Polski i zagranicy
 • duża liczba profesjonalnych zdjęć
 • 100 stron wiedzy

Działy czasopisma

 • wytyczne i artykuły przeglądowe
  wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach neurologicznych oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce neurologicznej
 • przegląd aktualnych badań
  zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań klinicznych w neurologii, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach, których wyniki mają znaczenie dla praktyki
 • praktyka kliniczna
  ilustrowane prezentacje przypadków z praktyki neurologicznej, przedstawiające nowoczesne postępowanie w konkretnych sytuacjach klinicznych; osobne cykle poświęcone elektroencefalografii oraz kompendium chorób neurogenetycznych
 • pytania do ekspertów
  odpowiedzi na pytania uczestników konferencji dotyczące konkretnych zagadnień, udzielane przez ekspertów
 • prawo medyczne
  artykuły przedstawiające aktualne regulacje prawne istotne dla praktyki
 • program edukacyjny
  zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma

 • padaczka
 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzheimera
 • otępienie
 • bóle głowy, migrena
 • stwardnienie rozsiane
 • neurotraumatologia
 • choroby naczyniowe
 • neurogenetyka
 • neurologia dziecięca
 • badania neuroobrazowe
 • choroby pozapiramidowe
 • choroby obwodowego układu nerwowego
 • miastenia
 • neuroinfekcje
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • problemy neurologiczne związane z ciążą
 • guzy mózgu