W sprawie zamieszczania ogłoszeń w czasopismach Wydawnictwa Medycyna Praktyczna prosimy o kontakt z Redakcją.

Adres redakcji:
Cholerzyn 445
32-060 Liszki
tel. 12 293 40 00
faks 12 293 40 10

Listy do redakcji:
redakcja.neurologia@mp.pl