Kwartalnik (od 2008 r.) drukuje tłumaczenia artykułów przeglądowych oraz streszczenia badań oryginalnych, zamieszczanych w najlepszych, najbardziej renomowanych czasopismach onkologicznych na świecie, takich jak:
 • Annals of Oncology
 • Acta Oncologica
 • British Journal of Cancer (BJC)
 • CA: a Cancer Journal for Clinicians
 • Cancer
 • Critical Reviews in Oncology and Haematology (CROH)
 • Current Opinion in Oncology
 • European Journal of Cancer (EJC)
 • European Journal of Surgical Oncology (EJSO)
 • International Journal of Radiation Oncology ("Red Journal")
 • Journal of Clinical Oncology ("JCO")
 • Journal of the National Cancer Institute
 • Lancet
 • Lancet Oncology
 • Radiotherapy & Oncology ("Green Journal")
 • Seminars in Oncology
 • Seminars in Radiation Oncology

  W czasopiśmie publikowane są artykuły przydatne w praktyce lekarskiej, najbardziej wiarygodne (posługujemy się kryteriami evidence based medicine) i aktualne, przedstawiające wytyczne opracowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe i grupy ekspertów. Zamieszczane artykuły są konsultowane i opatrzone komentarzami polskich specjalistów w danej dziedzinie.

  Tematyka: praktyczne zagadnienia z dziedziny onkologii, leczenia systemowego, paliatywnego, przeciwbólowego, radioterapii, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, epidemiologii nowotworów, a także dotyczące problematyki żywienia w onkologii, nowych leków onkologicznych itp.

  W 2007 roku czasopismo Medycyna Praktyczna - Onkologia uzyskało status partnera European School of Oncology w Mediolanie. Współpraca polega między innymi na przekazywaniu polskim czytelnikom informacji o kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez ESO, jak również korzystaniu z rekomendacji tej instytucji podczas wyboru tekstów zamieszczanych na łamach kwartalnika. Oznaką współpracy jest logo ESO zamieszczane w stopce redakcyjnej oraz w spisie treści każdego zeszytu Medycyny Praktycznej - Onkologii. Doceniamy to, że tak znana i ceniona instytucja związała się z naszym pismem, potwierdzając tym samym jego wysoki poziom merytoryczny. Współpraca z ESO z pewnością zaowocuje w przyszłości nowymi przedsięwzięciami zmierzającymi do przybliżenia polskim onkologom i lekarzom pokrewnych specjalności najnowszej wiedzy medycznej - takimi jak kursy i szkolenia organizowane wspólnie przez czasopismo i European School of Oncology.

  Od 2008 roku w czasopiśmie ukazują się streszczenia wybranych, ważnych metaanaliz i przeglądów systematycznych, których wnioski mogą zmienić praktykę kliniczną. W czasopiśmie będą się także okresowo pojawiać nowe działy tematyczne:

 • Diagnostyka laboratoryjna w onkologii
 • Leczenie przeciwnowotworowe osób starszych
 • Powikłania/działania niepożądane w onkologii
 • Medycyna ratunkowa - praktyczne rady jak postępować w przypadkach nagłych w sklepie, w podróży, na nartach
 • Etyka w medycynie