Rada Naukowa

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

chirurgia onkologiczna
prof. Krzysztof Herman, Kraków
prof. Janusz Jaśkiewicz, Gdańsk
prof. Jerzy Mituś, Kraków
prof. Paweł Murawa, Poznań
prof. Andrzej Szawłowski, Warszawa

diagnostyka obrazowa
dr hab. Urszula Grzesiakowska, Warszawa
dr Bogdan Małkowski, Bydgoszcz
prof. Andrzej Urbanik, Kraków

epidemiologia
prof. Jadwiga Rachtan, Kraków
prof. Witold Zatoński, Warszawa

ginekologia onkologiczna
prof. Antoni Basta, Kraków
prof. Mariusz Bidziński, Warszawa
prof. Zbigniew Kojs, Kraków
prof. Krzysztof Urbański, Kraków

leczenie systemowe
dr Kazimierz Drosik, Opole
prof. Andrzej Deptała, Warszawa
prof. Andrzej Kawecki, Warszawa
prof. Tadeusz Pieńkowski, Warszawa
dr Piotr Siedlecki, Warszawa
dr Iwona Skoneczna, Warszawa
prof. Cezary Szczylik, Warszawa
dr hab. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Gdańsk
prof. Marek Wojtukiewicz, Białystok

medycyna nuklearna
prof. Barbara Jarząb, Gliwice

opieka paliatywna
dr Jerzy Jarosz, Warszawa
prof. Jacek Łuczak, Poznań

patomorfologia i biologia
prof. Wenancjusz Domagała, Szczecin
prof. Anna Gasińska, Kraków
prof. Janusz Limon, Gdańsk
prof. Jan Lubiński, Szczecin
prof. Włodzimierz Olszewski, Warszawa
prof. Janusz Ryś, Kraków

radioterapia
prof. Jacek Fijuth, Łódź
prof. Bogdan Gliński, Kraków
prof. Jacek Jassem, Gdańsk
prof. Teresa Kowalska, Kraków
prof. Janusz Pawlęga, Kraków
dr Elżbieta Senkus-Konefka, Gdańsk

urologia onkologiczna
prof. Andrzej Borówka, Warszawa
prof. Andrzej Borkowski, Warszawa
prof. Tomasz Demkow, Warszawa
prof. Andrzej Stelmach, Kraków