Celem Polish Archives of Internal Medicine jest publikowanie artykułów dotyczących wszystkich zagadnień związanych z medycyną wewnętrzną, zarówno w zakresie nauk klinicznych, jak i podstawowych, pod warunkiem że wnioski z nich płynące mogą mieć znaczenie praktyczne.
Czasopismo ukazuje się co miesiąc w wersji drukowanej i elektronicznej.

Aktualny impact factor czasopisma - za rok 2015 - wynosi 2,054.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt edukacyjnych.

Czasopismo indeksowane w:
Crossref, ISI Master Journal List, ISI Science Citation Index Expanded (SCI-Ex), National Library of Medicine (NLM), PubMed/MEDLINE, Scopus, EMBASE, Index Copernicus (IC), KBN/MNiSW, Polish Medical Library (GBL), EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Chemical Abstracts Service (CAS), SciFinder, Scirus, HINARI, J-Gate, TUMS Digital Library, GENAMICS, Geneva Foundation Free Medical Journals
http://www.pamw.pl