Celem Polish Archives of Internal Medicine jest publikowanie artykułów dotyczących wszystkich zagadnień związanych z medycyną wewnętrzną, zarówno w zakresie nauk klinicznych, jak i podstawowych, pod warunkiem że wnioski z nich płynące mogą mieć znaczenie praktyczne.
Czasopismo ukazuje się co miesiąc w wersji drukowanej i elektronicznej.

Aktualny impact factor czasopisma - za rok 2015 - wynosi 2,054.

Za prenumeratę czasopisma przysługuje 5 pkt edukacyjnych.

Redaktor naczelna
prof. dr hab. med. Anetta Undas

Zastępca redaktor naczelnej
dr hab. med. Grzegorz Gajos

Redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Małgorzata Wiesner-Spyrczyńska (redaktor prowadząca)
Weronika Kużdżał (sekretarz redakcji)

DTP
Małgorzata Biernacka
Tomasz Śmigla

Typografia
Grzegorz Rolek

Biuro redakcji
Medycyna Praktyczna
Cholerzyn 445
32-060 Liszki
tel.: +48 12 293 42 20
fax: +48 12 293 40 10
e-mail: pamw@mp.pl
www.pamw.pl

Czasopismo indeksowane w:
Crossref, ISI Master Journal List, ISI Science Citation Index Expanded (SCI-Ex), National Library of Medicine (NLM), PubMed/MEDLINE, Scopus, EMBASE, Index Copernicus (IC), KBN/MNiSW, Polish Medical Library (GBL), EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Chemical Abstracts Service (CAS), SciFinder, Scirus, HINARI, J-Gate, TUMS Digital Library, GENAMICS, Geneva Foundation Free Medical Journals