Misja

"Medycyna Praktyczna - Psychiatria" to pismo przygotowywane przez praktykujących psychiatrów dla praktykujących psychiatrów. Dwumiesięcznik promuje EBM jako sposób uprawiania medycyny oparty na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych, doświadczeniu lekarza oraz indywidualnych preferencjach pacjenta.

Tematyka

 • W "Medycynie Praktycznej - Psychiatrii" publikujemy artykuły: przydatne w praktyce lekarskiej, najbardziej aktualne i wiarygodne (posługujemy się kryteriami Evidence Based Medicine), przedstawiające wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów.
 • Na łamach czasopisma zamieszczamy publikacje dotyczące praktycznych zagadnień z zakresu psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychosomatyki, psychoterapii, seksuologii, chorób somatycznych będących przyczyną zaburzeń psychicznych, epidemiologii chorób psychicznych, nowych leków psychiatrycznych.
 • "Medycyna Praktyczna - Psychiatria" zawiera tłumaczenia artykułów przeglądowych, wytycznych oraz streszczenia badań oryginalnych, opublikowanych w najlepszych, najbardziej renomowanych czasopismach psychiatrycznych na świecie, takich jak "Acta Psychiatrica Scandinavica", "Advances in Psychiatric Treatment", "Psychiatric Annals", "American Journal of Psychiatry", "Canadian Journal of Psychiatry" i in.
 • Stałe działy:
  - Artykuły przeglądowe i wytyczne
  - Przegląd aktualnych badań (streszczenia i omówienia badań klinicznych)
  - Neurologia w praktyce psychiatrycznej
  - Prawo medyczne
 • W 2017 roku w dwumiesięczniku pojawią się nowe działy, m.in.:
  - Kompendium psychofarmakoterapii
  - Psychofarmakologia w praktyce
  - Problemy bioetyczne w psychiatrii
 • Inne ciekawe działy:
  - Mimochodem
  - Okiem pacjenta
  - Komunikacja lekarz-pacjent