Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Marek Jarema, Warszawa

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, Bydgoszcz
prof. dr hab. Alina Borkowska, Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med Bogdan de Barbaro, Kraków
prof. dr hab. n. med. Leszek Bidzan, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz, Lublin
prof. dr hab. Jan Czesław Czabała, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, Kraków
prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa, Lublin
dr n. med. Bogusław Habrat, Warszawa
dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Kraków/Warszawa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk, Katowice
prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska, Warszawa
dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski, Poznań
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, Szczecin
prof. dr hab. n. med. Waldemar Antoni Szelenberger, Warszawa
dr hab. n. med. Joanna Twarowska-Hauser, Poznań
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, Warszawa
dr hab. n. med. Maria Załuska, Warszawa