redaktor naczelny

lek. Paweł Brudkiewicz

zastępcy redaktora naczelnego

dr hab. n. med. Marcin Siwek
dr n. med. Rafał Jaeschke

zespół redakcyjny

dr n. med. Grzegorz Mączka - redaktor
lek. Bartosz Puk - redaktor

dział "Przegląd aktualnych badań"

dr n. med. Rafał Jaeschke - redaktor prowadzący
lek. Karina Fułek
mgr Karolina Moćko
lek. Dawid Storman
lek. Gabriela Barzyk

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Katarzyna Bartoch - sekretarz redakcji

redakcja techniczna

Katarzyna Opiela - skład
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański

dział reklam

Lilianna Zygmunt
tel. 663 430 338, 12 29 34 000, faks: 12 29 34 010
lila.zygmunt@mp.pl

dział praw autorskich

Justyna Tomska

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, 293 40 70
fax 12 293 40 10

listy do redakcji

psychiatria.redakcja@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna
Copyright by Medycyna Praktyczna

DRUK
Drukarnia Technet w Krakowie
Nakład 2000 egz.

ISSN 1898-4878