"Lekarz Wojskowy" jest czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1920 roku. Obecnie jako kwartalnik wydawany przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Czasopismo zamieszcza prace oryginalne (doświadczalne i kliniczne), poglądowe, doniesienia dotyczące zagadnień wojskowych, opracowania deontologiczne, opracowania ciekawych przypadków klinicznych, artykuły z historii medycyny, opisy wyników racjonalizatorskich, wspomnienia pośmiertne, listy do Redakcji, oceny książek, streszczenia (przeglądy) artykułów z czasopism zagranicznych dotyczących szczególnie wojskowej służby zdrowia, sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych, komunikaty o zjazdach.

"Lekarz Wojskowy" jest indeksowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - liczba punktów 6.