• Przewodniczący
  prof. Jacek Wysocki (Poznań)

 • Zastępca Przewodniczącego
  prof. Leszek Szenborn (Wrocław)

 • Zastępca Przewodniczącego ds. współpracy zagranicznej
  dr med. Piotr Kramarz (Sztokholm, Szwecja)

 • Członkowie
  dr med. Hanna Czajka (Kraków)
  dr med. Ewa Duszczyk (Warszawa)
  prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
  prof. Teresa Jackowska (Warszawa)
  dr hab. med. Ewa Majda-Stanisławska (Łódź)
  prof. Janusz Marcinkiewicz (Kraków)
  prof. Magdalena Marczyńska (Warszawa)
  dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Warszawa)
  prof. Małgorzata Pawłowska (Bydgoszcz)
  prof. Jacek J. Pietrzyk (Kraków)
  prof. Zbigniew Rudkowski (Wrocław)
  dr med. Paweł Stefanoff (Warszawa)
  dr med. Tomasz Szkoda (Warszawa)
  prof. Janusz Ślusarczyk (Warszawa)