Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Adam Windak (Kraków)

Członkowie:
dr n. med. Krzysztof Buczkowski (Bydgoszcz)
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz (Białystok)
dr hab. n. med. Sławomir Czachowski (Bydgoszcz)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Godycki-Ćwirko (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Kraków)
lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas (Łódź)
dr n. med. Katarzyna Kosiek (Łódź)
dr n. med. Zbigniew J. Król (Kraków)
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska (Kraków)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Donata Kurpas (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Witold Lukas (Zabrze)
dr hab. n. med. Ludmiła Marcinowicz (Białystok)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mierzecki (Szczecin)
dr n. med. Elżbieta Mizgała (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski (Kraków)
prof. IMW dr hab. n. med. Lech Panasiuk (Lublin)
dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska (Poznań)
dr hab. n. med. Tomasz Tomasik (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska (Warszawa)