Dwumiesięcznik adresowany do pediatrów i lekarzy rodzinnych


 • W 2016 roku "Medycyna Praktyczna - Pediatria" obchodzi 18 urodziny. Dzięki tłumaczeniom artykułów starannie wybranych z renomowanych czasopism ukazujących się na świecie oraz wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów, a także krytycznym opracowaniom badań klinicznych, które mają duże znaczenie w praktyce, "Medycyna Praktyczna - Pediatria" stała się nie tylko unikatowym i najbardziej opiniotwórczym czasopismem pediatrycznym w Polsce, ale także znakomitym źródłem rzetelnej i praktycznej wiedzy dla lekarzy opiekujących się dziećmi i przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej!
 • Pomaga w rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi pediatrzy i lekarze rodzinni spotykają się w codziennej pracy z chorymi i zdrowymi dziećmi. W badaniach czytelnictwa przeprowadzonych w 2007 roku przez PBS DGA respondenci najczęściej wskazywali właśnie na "Medycynę Praktyczną - Pediatrię", jako na najbardziej przydatne źródło informacji i wskazówek w takich sytuacjach.
 • Dołączony do każdego numeru Program edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, zawierający pytania testowe, pozwala Czytelnikowi samodzielnie sprawdzić swoją wiedzę i zdobywać punkty edukacyjne, a jego laureaci otrzymują cenne nagrody i dyplomy wręczane uroczyście podczas dorocznych ogólnopolskich konferencji "Medycyny Praktycznej - Pediatrii".
 • Prenumeratorzy "Medycyny Praktycznej - Pediatrii" otrzymują bezpłatnie Wydania Specjalne poświęcone tematyce pediatrycznej niektórych z nich nie można zdobyć w inny sposób!
 • "Medycyna Praktyczna - Pediatria" z pewnością pomoże Państwu na bieżąco śledzić ważne wytyczne i informacje z zakresu medycyny wieku rozwojowego, a dzięki temu skuteczniej, nowocześniej i efektywniej dbać o zdrowie Waszych małych pacjentów!

Medycyna Praktyczna - Pediatria zawiera:

 • tłumaczenia artykułów przeglądowych i wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów) - artykuły są starannie wybierane z renomowanych czasopism wydawanych na świecie w języku angielskim, a każde tłumaczenie opatrzone jest komentarzem polskiego specjalisty;
 • streszczenia i omówienia badań klinicznych - obszerne omówienia ważnych dla praktykującego lekarza badań klinicznych opatrzone komentarzami polskich specjalistów; oryginalne badania są starannie wybierane z ponad 20 renomowanych czasopism wydawanych w języku angielskim według z góry ustalonych kryteriów uwzględniających poprawność metodologiczną i przydatność w praktyce klinicznej, a sposób przedstawienia ich wyników pozwala Czytelnikowi się dowiedzieć, jakich efektów może się spodziewać w praktyce;
 • stałe cykle:
  • Postępy w pediatrii - podsumowania i komentarze najważniejszych publikacji oraz wydarzeń w różnych dziedzinach pediatrii na świecie i w kraju w minionym roku, przygotowane przez najlepszych polskich specjalistów;
  • Konsylium - ciekawe przypadki kliniczne przedstawiane w postaci dyskusji różnych specjalistów; doskonałe przykłady, jak się dochodzi od objawów do rozpoznania i skutecznego leczenia;
  • ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii - unikatowy w polskim piśmiennictwie medycznym cykl bogato ilustrowanych i praktycznych opracowań, w którym szczegółowo przedstawiane są zasady wykonywania przydatnych w praktyce pediatry i lekarza rodzinnego zabiegów diagnostycznych i leczniczych;
  • Pediatria ilustrowana kolorowe zdjęcia objawów i zmian chorobowych opatrzone zwięzłymi opisami;
  • Diagnostyka obrazowa - przykłady zmian radiologicznych i ultrasonograficznych, z którymi lekarz opiekujący się dziećmi może się spotkać w praktyce, opatrzone zwięzłym omówieniem;
  • Zapytaj eksperta - zwięzłe, praktyczne odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin pediatrii nadsyłane przez Czytelników lub zadawane podczas dorocznych konferencji pediatrycznych, przygotowane przez najlepszych polskich specjalistów;
  • Medycyna ratunkowa - zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, z którymi lekarz może się spotkać, niekoniecznie w pracy;
  • Kształcenie podyplomowe - felietony, w których poruszamy różne problemy związane z kształceniem specjalizacyjnym i egzaminami oraz omawiamy przykładowe pytania wzbudzające wątpliwości zdających;
  • inne: prawo medyczne, orzecznictwo lekarskie, etyka

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia "w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów" (DzU nr 231, poz. 2326) istnieje ustawowy obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, co obliguje wszystkich lekarzy w naszym kraju do potwierdzania co 4 lata aktywności w tym zakresie poprzez zgromadzenie określonej liczby punktów edukacyjnych. Czytaj więcej: