• Przewodniczący
  prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk, Kraków

 • Wiceprzewodniczący
  prof. dr hab. med. Hanna Szajewska, Warszawa

 • Wiceprzewodnicząca ds. współpracy międzynarodowej
  prof. Anna Nowak-Węgrzyn, Nowy Jork

 • anestezjologia i intensywna terapia; medycyna ratunkowa
  prof. dr hab. med. Tadeusz Szreter, Warszawa

 • chirurgia i urologia dziecięca
  prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj, Wrocław

 • choroby metaboliczne
  prof. dr hab. med. Ewa Pronicka, Warszawa

 • choroby zakaźne i mikrobiologia kliniczna
  prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska, Warszawa
  prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, Warszawa
  prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski, Wrocław
  prof. dr hab. med. Wojciech Służewski, Poznań
  prof. dr hab. med. Leszek Szenborn, Wrocław
  prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Poznań

 • dermatologia
  prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba, Łódź
  prof. dr hab. med. Hanna Wolska, Warszawa

 • diagnostyka obrazowa
  prof. dr hab. med. Andrzej Marciński, Warszawa

 • endokrynologia i diabetologia
  prof. dr hab. med. Tomasz Romer, Warszawa
  prof. dr hab. med. Maria Rybakowa, Kraków
  prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk, Lublin
  prof. dr hab. med. Ewa Tendera-Małecka, Katowice
  prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot, Katowice

 • gastroenterologia i żywienie
  prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek, Kraków
  prof. dr hab. med. Jerzy Socha, Warszawa
  prof. dr hab. med. Józef Ryżko, Warszawa
  prof. dr hab. med. Janusz Książyk, Warszawa
  prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski, Białystok

 • genetyka kliniczna i diagnostyka prenatalna
  prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak, Warszawa
  prof. dr hab. med. Marek Sanak, Kraków

 • hematologia i onkologia
  prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, Lublin

 • immunologia kliniczna
  prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman, Łódź

 • kardiologia
  prof. dr hab. med. Maria Popczyńska-Markowa, Kraków
  prof. dr hab. med. Andrzej Rudziński, Kraków
  prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk, Łódź

 • laryngologia i audiologia
  prof. dr hab. med. Danuta Gryczyńska, Łódź
  prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska, Białystok

 • medycyna rodzinna
  prof. dr hab. med. Witold Lukas, Zabrze

 • nefrologia i nadciśnienie tętnicze
  prof. dr hab. med. Ryszard Grenda, Warszawa
  prof. dr hab. med. Paweł Januszewicz, Warszawa
  prof. dr hab. med. Krystyna Sancewicz-Pach, Kraków
  prof. dr hab. med. Teresa Wyszyńska, Warszawa

 • neonatologia
  prof. dr hab. med. Maria Kornacka, Warszawa
  prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach, Kraków
  prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa, Poznań, Gdańsk

 • neurologia
  prof. dr hab. med. Jagna Czochańska, Warszawa
  prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak, Warszawa
  prof. dr hab. med. Marek Kaciński, Kraków
  prof. dr hab. med. Janusz Wendorff, Łódź

 • okulistyka
  prof. dr hab. med. Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Katowice
  prof. dr hab. med. Mirosława Grałek, Warszawa
  dr hab. med. Anna Kubatko-Zielińska, Kraków

 • pediatria ogólna i auksologia
  prof. dr hab. med. Jacek Grygalewicz, Warszawa
  prof. dr hab. med. Marian Krawczyński, Poznań
  prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski, Warszawa
  dr med. Ilona Szilagyi-Pągowska, Warszawa

 • pneumonologia i alergologia
  prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz, Poznań
  prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa, Rabka
  prof. dr hab. med. Grzegorz Lis, Kraków
  prof. dr hab. med. Andrzej Milanowski, Warszawa
  prof. dr hab. med. Henryk Mazurek, Rabka

 • psychiatria
  prof. dr hab. med. Jacek Bomba, Kraków
  prof. dr hab. med. Jadwiga Komender, Warszawa
  prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk

 • reumatologia
  prof. dr hab. med. Anna Romicka, Warszawa
  prof. dr hab. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Lublin

 • stomatologia i ortodoncja
  prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska, Gdańsk