Dwumiesięcznik adresowany do ginekologów-położników


 • „Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo” ukazuje się od 17 lat. Dzięki tłumaczeniom artykułów starannie wybranych z renomowanych czasopism anglojęzycznych oraz wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów, a także krytycznym opracowaniom badań klinicznych, które mają duże znaczenie w praktyce, dwumiesięcznik stał się nie tylko unikatowym czasopismem ginekologicznym w Polsce, lecz również znakomitym źródłem rzetelnej i praktycznej wiedzy dla lekarzy.
 • Pomaga w rozwiązywaniu konkretnych problemów, z jakimi stykają się położnicy-ginekolodzy w codziennej praktyce.
 • Zamieszczany w każdym numerze Program edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zawierający pytania testowe, pozwala Czytelnikowi na samodzielne sprawdzenie wiedzy i umożliwia zdobywanie punktów edukacyjnych; laureaci otrzymują nagrody oraz dyplomy.

„Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo”:

 • tłumaczenia artykułów przeglądowych oraz wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów - starannie wybierane artykuły z renomowanych czasopism anglojęzycznych (Obstetrics & Gynecology, American Journal of Obstetrics and Gynecology, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, Humane Reproduction Update, Fertility and Sterility, Clinical Obstetrics and Gynecology i in.), opatrzone komentarzem polskiego specjalisty;
 • streszczenia i omówienia badań klinicznych - obszerne omówienia badań klinicznych ważnych z punktu widzenia praktykującego lekarza, opatrzone komentarzem polskich specjalistów; oryginalne badania wybierane są z renomowanych czasopism anglojęzycznych według ustalonych kryteriów, uwzględniających poprawność metodologiczną i przydatność w praktyce klinicznej, a sposób przedstawienia ich wyników pozwala Czytelnikowi dowiedzieć się, jakich efektów może się spodziewać w praktyce;
 • stanowiska towarzystw ginekologicznych oraz grup ekspertów;
 • stałe cykle:
  • Ultrasonografia praktyczna - przykłady zmian radiologicznych i ultrasonograficznych, z którymi ginekolog może się zetknąć w praktyce,
  • Komunikacja lekarz-pacjent,
  • Etyka medyczna,
  • Prawo medyczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów” (Dz.U. nr 231, poz. 2326) istnieje ustawowy obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, co obliguje wszystkich lekarzy w naszym kraju do potwierdzania co 4 lata aktywności w tym zakresie przez zgromadzenie określonej liczby punktów edukacyjnych. Czytaj więcej: