ISSN

1428-2712

Adresaci

Lekarze chirurdzy ogólni, onkologiczni, dziecięcy, naczyniowi, torakochirurdzy, traumatolodzy i in.

Tematyka

 • Na łamach czasopisma zamieszczamy artykuły autorstwa znakomitych polskich praktyków oraz skompresowane opracowania redakcyjne i przekłady, które są konsultowane przez rodzimych ekspertów i opatrzone ich komentarzami, w tym wytyczne i rekomendacje.
 • Starannie dobierane teksty dotyczące szeroko pojętej techniki zabiegowej i opieki okołooperacyjnej poruszają zagadnienia interesujące nie tylko chirurgów ogólnych, ale i specjalistów dziedzin pokrewnych.
 • Do publikacji w „Medycynie Praktycznej - Chirurgii” wybieramy artykuły aktualne i wiarygodne (posługujemy się kryteriami Evidence Based Medicine).
 • Działy:
  – okiem eksperta
  – jak to robię
  – chirurgia ogólna
  – chirurgia onkologiczna
  – chirurgia dziecięca
  – chirurgia naczyniowa
  – leczenie żywieniowe
  – zakażenia szpitalne
  – praktyka kliniczna
  – przegląd wytycznych
  – chirurgiczne espresso
  – kompendium z chirurgii, dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
  – prawo
  – miscellanea.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia „w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów” (DzU nr 231, poz. 2326) istnieje ustawowy obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, co obliguje wszystkich lekarzy w naszym kraju do potwierdzania co 4 lata aktywności w tym zakresie poprzez zgromadzenie określonej liczby punktów edukacyjnych.