MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Książki


WS - Kardiologia 2011/02

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3894
Spis treści numeru:

WYTYCZNE i ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

Choroba niedokrwienna serca - postępy 2010
prof. dr hab. med. Lech Poloński, dr med. Przemysław Trzeciak, dr med. Jarosław Wasilewski
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
str. 8-16
Autorzy przedstawiają nowe wytyczne rewaskularyzacji wieńcowej, wnioski z wybranych badań klinicznych dotyczących leczenia przeciwpłytkowego u chorych na chorobę wieńcową, trendy zapadalności na ostre zespoły wieńcowe oraz rolę tomografii komputerowej tętnic wieńcowych.

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2010
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
str. 17-26
Autorka przedstawia w skrócie opublikowane w 2010 roku europejskie wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków oraz wybrane doniesienia dotyczące komorowych zaburzeń rytmu serca, elektroterapii w niewydolności serca, ograniczania występowania elektrowstrząsów u chorych z wszczepionym ICD oraz zakażeń związanych z wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii.

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2010
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 27-45
Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2010 roku dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca - postępy 2010
lek. Piotr Niewiński1, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski1,2
str. 46-57
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca.

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2010
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak1, prof. dr hab. med. Barbara Cybulska1,2, prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1
str. 58-67
Autorzy omawiają wybrane doniesienia z 2010 roku dotyczące: skuteczności programów profilaktyki pierwotnej i wtórnej; diety śródziemnomorskiej; roli spożycia owoców, warzyw i tłustych ryb morskich; znaczenia suplementacji kwasu foliowego i witaminy D w prewencji chorób sercowo-naczyniowych; leczenia farmakologicznego dyslipidemii.

Co nowego w EKG w 2010 roku?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 68-71
Do prezentacji wybrano dwa tematy, oba ważne dla lekarzy praktyków: pierwszy to zalecenia, jak opisywać EKG w Polsce (przedstawię je wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi paru fragmentów tej pożytecznej publikacji), a drugi to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy zespół wczesnej repolaryzacji zagraża nagłym zgonem sercowym? (zalew prac na ten temat budzi poważne wątpliwości wobec 90% tekstów; jednak pozostałe 10% warte jest uwagi).

Postępowanie w przypadku implantowanych w sercu urządzeń elektrycznych u chorych u schyłku życia lub życzących sobie zaniechania dalszej terapii
Przegląd stanowiska Heart Rhythm Society 2010
Daniel B. Kramer MD, Abigale L. Ottenberg MA, Paul S. Mueller MD
komentarz: dr med. Piotr Sobański
str. 72-81
Ważnym wydarzeniem w rozwoju kardiologii XX wieku było wprowadzenie do praktyki klinicznej wszczepialnych sercowo-naczyniowych urządzeń elektronicznych (cardiovascular implantable electronic devices - CIED).

Co nowego w terapii resynchronizacyjnej przewlekłej niewydolności serca? Omówienie wytycznych European Society of Cardiology 2010
Na podstawie: Dickstein K., Vardas P.E., Auricchio A. i wsp.: 2010 Focused update of ESC guidelines on device therapy in heart failure: an update of the 2008 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure and the 2007 ESC guidelines for cardiac and resynchronization therapy: developed with the special contribution of the Heart Failure Association and the European Heart Rhythm Association.
prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki, II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Eur. Heart J., 2010; 31: 2677-2687
str. 82-84
W roku 2010 ukazała się aktualizacja wytycznych ESC z 2007 roku dotyczących terapii resynchronizacyjnej (cardiac resynchronization therapy - CRT) oraz wytycznych ESC dotyczących ostrej i przewlekłej niewydolności serca (PNS) opublikowanych w 2008 roku.

Poradnictwo genetyczne w kardiomiopatiach. Omówienie stanowiska European Society of Cardiology 2010
Na podstawie: Charron P., Arad M., Arbustini E. i wsp.: Genetic counselling and testing in cardiomyopathies: a position statement of the E uropean Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases.
prof. dr hab. med. Zofia T. Bilińska1, dr hab. med. Rafał Płoski2
Eur. Heart J., 2010; 31: 2715-2726
str. 85-86
Poradnictwo genetyczne zaleca się u wszystkich chorych z kardiomiopatią, jeśli nie udowodniono, że ma charakter nabyty.

Jakie jest optymalne leczenie objawowego zwężenia tętnicy szyjnej?
Daniel S. Menees MD, Eric R. Bates MD, Division of Cardiovascular Diseases, Department of Internal Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Stany Zjednoczone
str. 87-91
Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności na całym świecie i trzecią przyczyną zgonów w krajach uprzemysłowionych.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 93-94

Skuteczność i bezpieczeństwo większej redukcji stężenia cholesterolu LDL za pomocą statyn - metaanaliza CTT
Omówienie artykułu: Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaboration: Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials
C. Baigent, L. Blackwell, J. Emberson i wsp.
The Lancet, 2010; 376: 1670-1681
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 95-100
Autorzy metaanalizy szacują, że zmniejszenie stężenia LDL-C o każdy 1 mmol/l obniża ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych o około 20%.

Leczenie statynami nie wpływa na związek między małym stężeniem cholesterolu HDL a zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym - metaanaliza
Omówienie artykułu: Meta-analysis: statin therapy does not alter the association between low levels of high-density lipoprotein cholesterol and increased cardiovascular risk.
H. Jafri, A.A. Alsheikh-Ali, R.H. Karas
Annals of Internal Medicine, 2010; 153: 800-808
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 101-106
Stosowanie statyn nie zmienia związku między stężeniem HDL-C a ryzykiem sercowo-naczyniowym, i małe stężenie HDL-C pozostaje istotnym, niezależnym czynnikiem zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Według autorów metaanalizy utrzymujące się ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych przyjmujących statyny można częściowo tłumaczyć małym stężeniem HDL-C.

Eplerenon u chorych ze skurczową niewydolnością serca i łagodnymi objawami - badanie EMPHASIS-HF
Omówienie artykułu: Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms
F. Zannad, J.J.V. McMurray, H. Krum i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2011; 364: 11-21
str. 107-109
U chorych ze skurczową PNS w II klasie NYHA i LVEF =<35% eplerenon, w porównaniu z placebo, zmniejszył ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu PNS. Zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkaliemii, bez zwiększenia ryzyka hospitalizacji lub odstawienia leku z tego powodu.

Tikagrelor w porównaniu z klopidogrelem u chorych z ostrym zespołem wieńcowym - badanie PLATO
Omówienie artykułu: L. Wallentin, R.C. Becker, A. Budaj i wsp.: Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndrome.
The New England Journal of Medicine, 2009; 361: 1045-1057
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 110-115
W tym badaniu z randomizacją autorzy zadali pytanie, czy u chorych z OZW tikagrelor, w porównaniu z klopidogrelem, zmniejsza ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz czy jest bezpieczny.

Skuteczność tikagreloru w porównaniu z klopidogrelem u chorych z OZW w zależności od czynności nerek - badanie PLATO
Omówienie artykułu: Ticagrelor versus clopidogrel in acute coronary syndrome in relation to renal function.
S. James i wsp.
Circulation, 2010; 122: 1056-1067
str. 116
Według autorów badania wobec większego ryzyka niekorzystnych zdarzeń klinicznych u chorych z upośledzoną czynnością nerek wyniki badania sugerują potencjalnie większe korzyści ze stosowania tikagreloru w tej grupie chorych.

Tikagrelor w porównaniu z klopidogrelem u chorych z OZW poddanych leczeniu inwazyjnemu - badanie PLATO
Omówienie artykułu: Comparison of ticagrelor with clopidogrel in patients with a planned invasive strategy for acute coronary syndromes (PLATO): a randomised double-blind study.
C.P. Cannon i wsp.
Lancet, 2010; 375: 283-293
str. 117
U chorych z OZW poddanych leczeniu inwazyjnemu tikagrelor, w porównaniu z klopidogrelem, zmniejszył ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca oraz zakrzepicy w stencie, przy podobnym ryzyku udaru mózgu i poważnego krwawienia, oraz większym ryzyku wystąpienia duszności.

Wszczepienie stentu w porównaniu z endarterektomią w leczeniu zwężenia tętnic szyjnych - badanie CREST
Omówienie artykułu: Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis
T.G. Brott i wsp.
N. Engl. J. Med., 2010; 363: 11-23
str. 118
CAS, w porównaniu z endarterektomią, wiązała się z większym ryzykiem udaru mózgu, ale z mniejszym ryzykiem zawału serca w okresie okołooperacyjnym.

Angioplastyka z wszczepieniem stentu w porównaniu z endarterektomią w objawowym zwężeniu tętnicy szyjnej - metaanaliza
Omówienie artykułu: Short-term outcome after stenting versus endarterectomy for symptomatic carotic stenosis: a preplanned meta-analysis of individual patient data
L.H. Bonati i wsp.
Lancet, 2010; 376: 1062-1073
str. 118
U chorych z objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej CAS, w porównaniu z endarterektomią, wiąże się z większym ryzykiem zgonu lub udaru mózgu, szczególnie u chorych >=70 lat.

Terapia resynchronizacyjna w leczeniu łagodnej i umiarkowanej niewydolności serca - badanie RAFT
Omówienie artykułu: Cardiac-resynchronization therapy for mild-to-moderate heart failure.
Tang A.S.L. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2010; 363: 2385-2395
str. 119
U chorych z objawową niewydolnością serca, szczególnie ze znacznym poszerzeniem zespołu QRS, terapia ICD+CRT w porównaniu z samym ICD, istotnie poprawiła rokowanie poprzez zmniejszenie ryzyka zgonu oraz ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Pobudzenie ektopowe z szerokim zespołem QRS
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 121-122

Elektrokardiografia. Jaka jest przyczyna bradykardii?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 122-124

Elektrokardiografia. Rytm zatokowy z preekscytacją komór
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 125

Elektrokardiografia. 61-letni mężczyzna z nietypowymi bólami dławicowymi
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 126-127

Echokardiografia. 25-letnia kobieta w ciąży z tachykardią i szmerem skurczowym serca
dr med. Andrzej Gackowski, Klinika Choroby Wieńcowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
str. 128-135

Diagnostyka izotopowa. Kwalifikacja do rewaskularyzacji wieńcowej na podstawie badania perfuzji mięśnia sercowego metodą SPECT - porównanie dwóch przypadków
dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz1, dr med. Wojciech Szot2
str. 136-139

Choroba niedokrwienna serca. 71-letnia kobieta z bólem w klatce piersiowej, utrwalonym migotaniem przedsionków i nadpłytkowością, po udarze mózgu i epizodzie zatorowości obwodowej
dr med. Agnieszka M. Tycińska, dr med. Anna Lisowska, lek. Małgorzata Baranicz, prof. dr hab. med. Włodzimierz J. Musiał
Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
str. 140-146

Zaburzenia rytmu serca. 54-letni mężczyzna z niewydolnością serca po zawale i z komorowymi zaburzeniami rytmu
dr med. Jacek Bednarek, lek. Marcin Kuniewicz, dr hab. med. Jacek Lelakowski, Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
str. 147-154

Nadciśnienie tętnicze. 57-letni mężczyzna z opornym nadciśnieniem tętniczym oraz z miażdżycą tętnic szyjnych i wieńcowych
lek. Elżbieta Szwench1, dr med. Aleksander Prejbisz1, dr med. Jacek Kądziela2, dr med. Ilona Michałowska3, dr med. Bogna Puciłowska-Jankowska1, prof. dr hab. med. Adam Witkowski2, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz1
str. 155-160

Kardiochirurgia. 24-letnia chora po operacji wymiany zastawki mitralnej z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia
dr med. Bogusław Kapelak1, dr med. Grzegorz Grudzień1, dr med. Karol Wierzbicki1, lek. Maciej Bochenek1, dr hab. med. Rafał Drwiła2, prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski1
str. 162-164


WS - Kardiologia 2011/02

Zakupy  
 30 zł 
 25 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpanyWersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna