MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Książki


WS - Kardiologia 2011/03

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3921
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Lipoproteiny bogate w triglicerydy i cholesterol HDL u osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Podsumowanie stanowiska European Atherosclerosis Society 2011
Na podstawie: Triglyceride-rich lipoproteins and high-density lipoprotein cholesterol in patients at high risk of cardiovascular disease: evidence and guidance for management
M.J. Chapman, H.N. Ginsberg, P. Amarenco i wsp., for the European Atherosclerosis Society Consensus Panel
Eur. Heart J., 2011 Apr 29 [publ. elektr. przed drukiem]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr112
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 10
Artykuł przedstawia w skrócie wpływ fibratów, kwasu nikotynowego i kwasów tłuszczowych ω-3 oraz modyfikacji stylu życia na stężenia lipidów w osoczu oraz aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego dotyczące postępowania leczniczego w przypadku hipertriglicerydemii i/lub małego stężenia HDL.

Peptydy natriuretyczne w diagnostyce ostrych stanów kardiologicznych. Zalecenia European Society of Cardiology 2011
Na podstawie: Recommendations for the use of natriuretic peptides in acute cardiac care: a position statement from the Study Group on Biomarkers in Cardiology of the ESC Working Group on Acute Cardiac Care
K. Thygesen, J. Mair, C. Mueller i wsp.
European Heart Journal, 2011. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq509
str. 18
Peptydy natriuretyczne (PN) są fizjologicznie wytwarzane głównie w przedsionkach serca. Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) jest magazynowany głównie w ziarnistościach kardiomiocytów przedsionków i dostępny do szybkiego uwalniania.

Zasady interpretacji 12-odprowadzeniowego elektrokardiogramu u sportowców
Omówienie zaleceń przyjętych przez Sections of Sports Cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation oraz Group of Myocardial and Pericardial Disease of the European Society of Cardiology
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
Eur. Heart J., 2010; 31: 243-259
str. 23
Autorka przedstawia w skrócie uzgodnione stanowisko ekspertów na temat klasyfikacji i interpretacji odbiegających od przyjętych norm cech EKG u sportowców.

Kontrowersje dotyczące postępowania w chorobach osierdzia
Controversial issues in the management of pericardial diseases
M. Imazio, D.H. Spodick, A. Brucato, R. Trinchero, Y. Adler
Circulation, 2010; 121: 916-928
str. 34

Ryby i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe n-3 w kardiologii - stan wiedzy na rok 2011
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska1,2, prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1,3
str. 56
W 1999 roku opublikowano badanie na wielu populacjach (36 krajów), z wykorzystaniem danych Food and Agriculture Organization (FAO) i World Health Organization (WHO), w których stwierdzono znamienną ujemną korelację między spożyciem ryb a zgonami, z powodu ChNS lub udaru mózgu, oraz zgonami ogółem.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 62

Biwalirudyna w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną z inhibitorem GP IIb/IIIa oraz stent uwalniający paklitaksel w porównaniu ze stentem metalowym w leczeniu świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST - 3-letnia obserwacja badania HORIZONS-AMI
Omówienie artykułu: Heparin plus a glycoprotein IIb/IIIa inhibitor versus bivalirudin monotherapy and paclitaxel-eluting stents versus bare-metal stents in acute myocardial infarction (HORIZONS-AMI): final 3-year results from a multicentre, randomised controlled trial
G.W. Stone, B. Witzenbichler, G. Guagliumi i wsp.
The Lancet, 2011; 377: 2193-2204
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 64
Po wszczepieniu stentu uwalniającego paklitaksel, w porównaniu ze stentem metalowym, zmniejszyło się ryzyko ponownej rewaskularyzacji wieńcowej tej samej zmiany, bez wyraźnego wpływu na inne zdarzenia sercowo-naczyniowe.

Leki przeciwnadciśnieniowe w prewencji wtórnej zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób bez nadciśnienia tętniczego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Antihypertensive treatment and secondary prevention of cardiovascular disease events among persons without hypertension: a metaanalysis.
A.M. Thompson, T. Hu, C.L. Eshelbrenner i wsp.
JAMA, 2011; 305: 913-922
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 71
W tym przeglądzie systematycznym z metaanalizą 25 RCT autorzy zadali pytanie, czy u chorych na ChSN bez towarzyszącego nadciśnienia tętniczego stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Wpływ blokerów układu renina-angiotensyna-aldosteron na występowanie obrzęków obwodowych związanych z przyjmowaniem blokerów kanału wapniowego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Effect of renin-angiotensin system blockade on calcium channel blocker-associated peripheral edema
H. Makani, S. Bangalore, J. Romero i wsp.
The American Journal of Medicine, 2011; 124: 128-135
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 75
W tym przeglądzie systematycznym 25 RCT autorzy zadali pytanie, czy u chorych z nadciśnieniem tętniczym leczonych BK W dołączenie blokera układu RAA zmniejsza ryzyko wystąpienia obrzęków obwodowych i odstawienia BK W z tego powodu.

Blokery receptora angiotensynowego a ryzyko zawału serca i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Angiotensin receptor blockers and risk of myocardial infarction: meta-analyses and trial sequential analyses of 147 020 patients from randomised trials
S. Bangalore, S. Kumar, J. Wetterslev, F.H. Messerli
BMJ, 2011; 342:d2234. DOI: 10.1136/bmj.d2234
str. 80
Uzyskane wyniki pozwalają wykluczyć możliwość zwiększenia ryzyka zawału serca przez ARB (nawet bezwzględne zwiększenie ryzyka o 0,3%) w łącznym porównaniu z placebo lub innym leczeniem aktywnym. ARB zmniejszają ryzyko udaru mózgu, niewydolności serca i cukrzycy.

Suplementacja witamin z grupy B oraz ω-3 PUFA w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych - badanie SU.FOL.OM3
Omówienie artykułu: Effect of B vitamins and omega 3 fatty acids on cardiovascular diseases: a randomized placebo controlled trial
P. Galan i wsp.
BMJ, 2010; 341: c6273. DOI: 10.1136/bmj.c6273
str. 82
U chorych na ChSN suplementacja witamin z grupy B ani ω-3 PUFA nie wiązała się z istotnymi korzyściami klinicznymi.

Ryzyko hipotensji związane ze stosowaniem antybiotyku makrolidowego z blokerem kanału wapniowego
Omówienie artykułu: The risk of hypotension following co-prescription of macrolide antibiotics and calcium-channel blockers
A.J. Wright i wsp.
CMAJ, 2011; 183: 303-307
str. 83
U chorych w wieku podeszłym przyjmujących blokery kanału wapniowego jednoczesne przyjmowanie erytromycyny lub klarytromycyny zwiększało ryzyko hospitalizacji z powodu hipotensji lub wstrząsu, natomiast nie stwierdzono takiego związku dla azytromycyny.

Związek pomiędzy wydalaniem sodu z moczem a ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych, rozwojem nadciśnienia tętniczego i wartością ciśnienia tętniczego - badanie EPOGH
Omówienie artykułu: Fatal and nonfatal outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion.
K. Stolarz-Skrzypek i wsp.
JAMA, 2011; 305: 1777-1785
str. 83
Zwiększenie wydalania sodu z moczem wiązało się ze wzrostem ciśnienia tętniczego skurczowego (ale nie rozkurczowego).

Spożycie alkoholu a zdarzenia sercowo-naczyniowe - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Association of alcohol consumption with selected cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis.
P.E. Ronksley i wsp.
BMJ, 2011; 342: d671
str. 85
Picie alkoholu w małych lub umiarkowanych ilościach wiąże się z mniejszym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Palenie tytoniu a ryzyko wystąpienia objawowej choroby tętnic obwodowych u kobiet
Omówienie artykułu: Smoking, smoking status, and risk for symptomatic peripheral artery disease in women: a cohort study.
D. Conen i wsp.
Ann. Intern. Med., 2011; 154: 719-726
str. 86
Palenie tytoniu było istotnym czynnikiem ryzyka objawowej ChTO u kobiet.

Porównanie dostępu przez tętnicę promieniową z dostępem przez tętnicę udową do koronarografii u chorych z ostrym zespołem wieńcowym - badanie RIVAL
Omówienie artykułu: Radial versus femoral access for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes (RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre trial
S.S. Jolly i wsp.
Lancet, 2011; 377: 1409-1420
str. 87
U chorych z OZW zakwalifikowanych do koronarografii i leczenia rewaskularyzacyjnego wykonanie zabiegu z dostępu przez tętnicę promieniową, w porównaniu z dostępem przez tętnicę udową, po 30 dniach od zabiegu wiązało się z podobnym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, zawału serca, udaru mózgu i poważnego krwawienia niezwiązanego z CABG, ale z mniejszym ryzykiem dużych powikłań naczyniowych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Co można odczytać z EKG z blokiem lewej odnogi?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 89

Elektrokardiografia. Skąd pochodzą dwa pobudzenia przedwczesne?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 90

Elektrokardiografia. Ćwiczenie ze sztucznej stymulacji
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 92

Echokardiografia. 64-letni mężczyzna z nieprawidłowym EKG stwierdzonym w badaniu okresowym
dr hab. med. Andrzej Gackowski, Klinika Choroby Wieńcowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
str. 93

Diagnostyka izotopowa. Badanie perfuzji mięśnia sercowego metodą SPECT u 73-letniej kobiety - kwalifikacja do koronarografii
dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz1, dr med. Wojciech Szot2
str. 97

Choroba niedokrwienna serca. 56-letni chory ze spoczynkowym bólem w klatce piersiowej i małopłytkowością
dr med. Michał Hawranek, dr med. Wiktor Kuliczkowski, prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, prof. dr hab. med. Lech Poloński, III Katedra Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Chorób Serca i Naczyń, Śląskie Centrum Chorób Serca
str. 102

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. 55-letni mężczyzna z nawracającymi omdleniami
dr med. Agnieszka M. Tycińska, dr med. Anna Lisowska, dr med. Robert Sawicki, prof. dr hab. med. Włodzimierz J. Musiał, Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
str. 109
Omdlenia wystąpiły w dniu przyjęcia do kliniki, po raz pierwszy w życiu. Kilka minut później wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) w mechanizmie asystolii.

Wady serca. 83-letnia kobieta ze znacznie ograniczoną tolerancją wysiłku
lek. Maciej Dąbrowski1, prof. dr hab. med. Adam Witkowski1, prof. dr hab. med. Zbigniew Chmielak1, lek. Mikołaj Kosek1, dr med. Ilona Michałowska2, dr med. Piotr Michałek3
str. 115

Nadciśnienie tętnicze. 52-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca
dr med. Wiktoria Wojciechowska, dr med. Małgorzata Kloch-Badełek, dr hab. med. Marek Rajzer, prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 123


WS - Kardiologia 2011/03

Zakupy  
 30 zł 
 25 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpanyWersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna